Het volgende voorbeeld toont hoe je aan een HTML pagina (datum.html) een paragraaf met de datum kunt toevoegen.

<script>
document.write("<p>" + Date() + "</p>");
</script>

Dit voorbeeld gebruikt de internationale schrijfwijze om de datum weer te geven. Pas het JavaScript als volgt aan om de lokale datum weer te geven:

<script>
datum = new Date();
document.write("<p>" + datum.toLocaleDateString() + "</p>");
</script>

De opdracht datum.toLocaleDateString() vormt de internationale datum om tot een datum weergegeven volgens de voorschriften van het land en de taal van de browser.

HTML elementen aanpassen

Het volgende voorbeeld plaats de datum in een reeds bestaande paragraaf.

<p id="datum">  </p>
<script>
datum = new Date();
document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
</script>

Om HTML elementen te manipuleren gebruikt JavaScript de DOM methode (Document Object Model) getElementById(). Deze methode zorgt voor toegang tot het element met het opgegeven id. De eigenschap innerHTML zorgt ervoor dat de inhoud van het element vervangen wordt door de datum.

Let op het feit dat het JavaScript na het <p> element staat. Zo wordt het JavaScript pas uitgevoerd na het aanmaken van het <p> element. M.a.w. het <p> element moet bestaan om het te kunnen aanpassen.

Commentaar op het einde van een regel

Alles wat volgt op de tekens // tot het einde van de regel wordt beschouwd als commentaar.

function datumWeergeven(){ // uitvoeren bij het klikken op de knop
// internationale datum opvragen
datum = new Date();
// alert(datum);
/*
De inhoud van het element met het id datum krijgt als inhoud
de datum weergeven naar de normen van het land en de taal.
*/
document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}

Soms is JavaScript in de browser uitgeschakeld

Plaats juist voor de eerste JavaScript opdracht de HTML commentaar tag <!-- en na de laatste JavaScript opdracht sluit je de HTML commentaar tag met -->. De tekens // voor de --> verhinderen dat JavaScript --> ziet als een opdracht.