Voorbeelden van semantische elementen: <form>, <table> en <article>- Duidelijk bepaalt de inhoud.

Voorbeelden van niet-semantische elementen: <div> en <span>- vertelt niets over de inhoud ervan.

Veel websites bevatten HTML code zoals: <div id = "nav"> <div class = "header"> <div id = "footer"> om aan te geven navigatie, header en footer.

HTML5 biedt nieuwe semantische elementen om verschillende delen van een webpagina te definiëren:

 • <Article>
 • <aside>
 • <details>
 • <figcaption>
 • <figure>
 • <footer>
 • <header>
 • <mainv
 • <mark>
 • <nav>
 • <section>
 • <summary>
 • <time>
web web

Voor meer details surf naar w3schools

Schrijf in de juiste volgorde de gevraagde HTML-structuurelementen. Let goed op of het gaat over een klasse of id of gewoon een HTML tag.

Download de grid01.pdf
Download de grid02.pdf