Basis

Het tweepuntsperspectief gebruiken we als een voorwerp met een hoek naar ons gericht is. (voorbeeld)

De moeilijkheid bij tweepuntsperspectieven is, dat de twee vluchtpunten soms buiten het tekenblad kunnen liggen. Om tijdens het tekenen toch rekening te kunnen houden met de vluchtpunten kunnen we de volgende techniek toepassen.

1.Werkwijze (alleen toepassen als je naar de natuur tekent)

Als we met een tweepuntsperspectief werken bekijken we eerst, of bepalen we eerst waar de horizon ligt.Dan zoeken we op de horizon de vluchtpunten. Als deze buiten ons tekenblad liggen, moeten we ze toch weten te vinden en er rekening mee houden als we tekenen.

De enige constante in een tweepuntsperspectief is de verticale lijn. Horizontalen zijn er niet, kijk rond je ramen, deuren lopen allemaal verticaal recht!.

Interieur

Als je een interieur tekent met behulp van een tweepuntsperspectief (kan kijk je naar een hoek!) zijn de horizon, de vluchtpunten en andere constructielijnen meestal verborgen achter de muren die je moet tekenen (als je een bestaand interieur tekent naar de natuur).

De vluchtlijnen die de muren vormen kruisen elkaar en vluchten naar het vluchtpunt aan de andere zijde van je tekenblad. Dit is een bijkomende moeilijkheid.

Hoe los je dit het best op:

  1. Bepaal eerst de hoogte van de horizon (ooghoogte)
  2. Teken dan de verticale lijn van de verste hoek van de kamer. Kijk goed naar de verdeling van deze verticale lijn. Welk gedeelte ligt boven de horizon en welk gedeelte ligt onder de horizon. Deze verdeling is belangrijk voor de juistheid van de tekening.
  3. Nu bepaal he de hoek van de vluchtlijnen die naar de horizon lopen. Dit doe je door de hoek te vergelijken met de horizontale lijn die zowel bovenaan als onderaan de verticale kan geplaatst worden. Verleng nu de vluchtlijnen tot ze de horizon kruisen. Nu bekom je het eerste vluchtpunt.
  4. Doe nu hetzelfde voor de andere muur en je bekomt het tweede vluchtpunt.

Alle vlakken die evenwijdig lopen met deze vluchtlijnen verlopen naar hetzelfde vluchtpunt.

Bekijk het voorbeeld aandachtig.

Teken uw huis of een fictief huis, zorg dat je 2 vluchtpunten hebt. Teken eerst je vluchtlijnen en 2 vluchtpunten. Nadien teken je de muren aangevuld met ramen en deur.