Cavalier- of parallel perspectief

Bij dit perspectief wordt een zijde of vlak evenwijdig weergegeven met een aanzicht van de gegeven figuur. De andere vlakken worden gevormd door de ribben die een onder een hoek van 45° lopen ten opzichte van de horizontale.

Bij het cavalier perspectief wordt de werkelijke lengte van de maat C op halve lengte getekend. De lengten van A en B worden getekend zoals ze werkelijk zijn.

Dimetrisch perspectief

Bij een isometrisch projectie lopen alle evenwijdige lijnen parallel aan elkaar. Het is handig om te werken met een raster waarbij de schuine lijnen een hoek van 30° maken met de zijrand van je papier. Hierdoor krijg je een raster dat bestaat uit allemaal gelijkzijdige driehoeken. Het voordeel hiervan is dat als je een kubus wilt maken, je in alle richtingen een zelfde aantal lijnstukken kunt aftellen. Alle vlakken van een kubus zijn dan identiek van vorm. Hulpmiddel, download hier het isometrisch papier.

Hoe construeer je de schaduw.

De schaduwen kun je construeren door de lijnen die de hoek van het invallende licht aangeven (rood) te laten snijden met de lijnen die in het grondvlak liggen (groen). Je kunt je licht bron willekeurig ten opzichte van je voorwerp plaatsen. De lijnen in het grondvlak bepalen de richting waarvandaan het licht komt. De schuinte van het invallende licht bepaalt de lengte van je schaduw.

Illustrator

Als hulpmiddel bij het digitaliseren in Illustrator maak ik 3 handelingen die ik opsla: left, top en right.
Ontwerp een isometrisch figuur. Maak eerst schetsen van het karakter. Als je een leuk karakter bedacht hebt probeer dan wat schetsen uit verschillende hoeken te maken. Vervolgens ga je je karakter vertalen naar een "lage resolutie" blokvorm. Maak aanzichten vanje figuur, dus teken het een keer van voren, van boven en van opzij. Vertaal dit karakter vervolgens naar een isometrisch drie dimensionale figuur, opgebouwd uit kubussen. Geef in de tekening ook aan waar de schaduwen op de grond of op andere voorwerpen vallen. Maak gebruik van het isometrisch papier. Eerst schetsen voor je het in Illustrator uitwerkt!

SONY DSC