De backend van de stageblog gaan we gewoon de 5 of 10 verslagen veranderen (= updaten!).

Leg een link vanuit de index.php naar update.php?id=1 zodat je de eerst rij ($row) ziet ingevuld staan.

<!--?php include "connectOnline.php"; 
$id=$_GET['id']; 
$sql = "SELECT * FROM dagverslagen WHERE id=$id;" ; 
$result = mysqli_query($conn, $sql) or die(mysqli_error($conn)); 
//$row = $result->fetch_assoc();


<h2>Update Record <?php echo $id;?></h2>

<p><a href="update.php?id=1" title="">Dag 1</a> |
<a href="update.php?id=2" title="">Dag 2</a> |
<a href="update.php?id=3" title="">Dag 3</a> |
<a href="update.php?id=4" title="">Dag 4</a> |
<a href="update.php?id=5" title="">Dag 5</a> |
<a href="update.php?id=6" title="">Dag 6</a> |
<a href="update.php?id=7" title="">Dag 7</a> |
<a href="update.php?id=8" title="">Dag 8</a> |
<a href="update.php?id=9" title="">Dag 9</a> |
<a href="update.php?id=10" title="">
Dag 10</a></p><br />

<form action="" method="POST"><br />
<table border="0" cellspacing="10"><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td>Titel:</td><br />
<td><input name="titel" type="text" value="<?php echo $row['titel']; ?>" /></td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td>Verslag:</td><br />
<td><textarea name="verslag"><?php echo $row['verslag']; ?> </>

Datum:<input name="datum" type="date" value="<?php echo $row['datum']; ?>" />
Image URL:<input name="afbeelding" size="100" type="text" value="<?php echo $row['afbeelding']; ?>" 
/><input name="Submit" type="Submit" value="Update the Record" />

<?php } ?>

<!?php <br ?> if(isset($_POST['Submit'])){ //if the submit button is clicked

$titel = $_POST['titel'];
$verslag = $_POST['verslag'];
$datum = $_POST['datum'];
$afbeelding = $_POST['afbeelding'];

$sql="UPDATE dagverslagen SET verslag='$verslag' WHERE id=$id";
$result = mysqli_query($conn, $sql) or die(mysqli_error($conn));

echo "

<b>Update successful!</b>

";
echo "
<h1>$titel</h1>
";
echo "
<h2>$verslag</h2>
";
echo "

$datum

";

}
?>