Voetbal wedstrijd

  1. Plaats 2 sprites op een gepaste achtergrond en maak een voetbal wedstrijd.
  2. De mannekes verplaats je naar boven en beneden via eigen gekozen toetsencombinaties.
  3. Als de bal een manneke raakt dan neemt de bal 10 stappen naar een bepaalde richting. Zorg ervoor dat de richting een willekeurig getal neemt.
  4. Herhaal tot raak in lijn links of rechts.
  5. Als de bal de lijn raakt zegt de bal 'Goed zo, Dina heeft gewonnen!'. Anders verschijnt de tekst 'Goed zo, Dino heeft gewonnen!'
Upload deze naar Smartschool.