< Inhoudstafel

“Een huis bouwen zonder architecturaal plan geeft iets gelijkaardigs als een
website bouwen zonder internet project plan.”

Het Internet Project Plan vormt de basis voor een website. Het is een document waarin alle relevante aspecten staan
beschreven die voor het realiseren van een site van belang zijn.

Het Internet Project Plan wordt geschreven voor dat de site wordt gerealiseerd.
Dit is zowel voor de opdrachtgever als voor degene die de website gaat realiseren een groot voordeel.

Stel de juiste vragen aan de opdrachtgever:

 • Wie gaat de site gebruiken?
 • Wat moet de site communiceren?
 • Wat wil je met de site bereiken?
 • Hoe ziet de site eruit?
 • Wat is er te zien op de site?
 • Welke technieken ga je voor de site gebruiken?
 • Hoe kan de gebruiker navigeren door de site?
 • Is een database nodig?
 • Door wie en hoe wordt de site onderhouden?

Het doel om een Internet Project Plan te gebruiken bij de ontwikkeling van een website is om:

 • De opdracht af te bakenen (offerte + meerwerk aangeven)
 • Betere communicatie tussen de teamleden te bewerkstelligen (ontwerper, ontwikkelaar, webmaster)
 • Het proces beter te kunnen controleren (planning deadlines)
 • Het proces meer structuur te geven (stappenplan)
 • Fouten tijdens de realisatie te voorkomen
 • Dubbel werk te voorkomen

De ontwikkeling van een website begint met het initiatief t.e.m. de evaluatie en het onderhoud van een website.

Hieronder een schematische weergave:

 • Initiatief (iemand heef eenn idee)
 • Informatie verzamelen (en analyseren en starten met het IPP te schrijven)
 • Overeenkomst (offerte)
 • Realisatie (zowel technisch als functioneel = vindt de bezoeker eenvoudig de gewenste informatie?)
 • Testfase: fouten opsporen & herstellen (testen in verschillende browsers en platforms)
 • Oplevering
 • eventuele nieuwe behoeften doorvoeren
 • Tweede testfase
 • Definitieve oplevering
 • CMS-systeem of onderhoudsplan?

Het Internet project plan bestaat uit 8 onderdelen:

 1. Analyse, beeldvorming & planning (keuze en analyse van het bedrijf, planning deadlines)
 2. Doel en doelgroepanalyse
 3. Analyse van inhoud website
 4. Functioneel Ontwerp
 5. Grafisch Ontwerp
 6. Technisch Ontwerp
 7. Onderhoudsplan (of contract)
 8. Promotie van de website
 • Opdrachtgever
 • Projectmanager
 • Informatiearchitect
 • Usability-expert
 • Vormgever
 • Ontwikkelaar
 • Content creator (tekstschrijvers)

en eventueel ook:

 • Multimedia specialist
 • Database specialist
 • Test team
 • Overige specialisten: marketing,juridische aspecten, webvertisement, ...)

Een Internet Project Plan moet niet alleen geschreven worden, het is verstandig het ook te presenteren aan de opdrachtgever.

In grote lijnen kan een presentatie als volgt zijn opgebouwd:

 • Introduceer het project: Vertel over de aanleiding van het project en wat de opdrachtgever voor ogen heeft met het project.
 • Bespreek uitvoerig doel(en) en doelgroep(en) van de site: Dit is een van de belangrijkste onderdelen van het plan.
 • Leg uit hoe de inhoud van de website wordt samengesteld en hoe interactie met de bezoeker zal plaatsvinden.
 • Beschrijf aan de hand van tekeningen of schema’s hoe de bezoeker door de site kan navigeren.
 • Presenteer het grafisch ontwerp aan de hand van enkele paginaontwerpen. Deze pagina’s hoeven geen HTML te bevatten en ze hoeven niet te werken. De ontwerpen mogen gewoon afbeeldingen zijn. Presenteer ze echter op een scherm. In het plan zitten wel kleurenprints, maar een print komt toch altijd minder goed

Adobe XD is ideaal om een interactief prototype te ontwerpen voor het web.