Soms willen we JavaScript pas uitvoeren bij een gebeurtenis (bijvoorbeeld bij het klikken op een knop). In zo'n geval plaatsen we de code in een functie.

Events (gebeurtenissen) worden meestal in combinatie met functies gebruikt (een groep opdrachten starten bij een bepaalde gebeurtenis).

Het voorbeeld (event.html) toont het uitvoeren van een functie bij het klikken op een knop:


<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Reactie op gebeurtenis</title>
<script>
function datumWeergeven(){
datum = new Date();
document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onClick="datumWeergeven();" value="Datum weergeven" />
<p id="datum">
</body>
</html>
</code>            
</pre>

De naam van de functie datumWeergeven bevat een hoofdletter. In tegenstelling tot HTML is JavaScript hoofdlettergevoelig – m.a.w. let op het gebruik van hoofdletters bij JavaScript opdrachten, variabelen, objecten en functies.