Het SELECT statement wordt gebruikt om gegevens uit een database te selecteren.

SELECT * FROM table_name

Als u alle beschikbare velden in de tabel wilt selecteren.

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

Hier zijn kolom1, kolom2, ... de veldnamen van de tabel waaruit u gegevens wilt selecteren.

Voorbeeld

De volgende SQL-instructie selecteert de kolommen "CustomerName" en "Stad" uit de tabel "Customers":

SELECT CustomerName, City FROM Customers;

De WHERE clausule wordt gebruikt om records te filteren. Het wordt gebruikt om alleen die records te extraheren die aan een gespecificeerde voorwaarde voldoen.

SELECT * FROM table_name WHERE column_name operator value 

Het ORDER BY trefwoord sorteert de records standaard in oplopende volgorde. Gebruik het DESCtrefwoord om de records in aflopende volgorde te sorteren .

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;

De BETWEEN opdracht is inclusief: begin- en eindwaarden zijn inbegrepen. Het volgende SQL-statement selecteert alle producten met een prijs TUSSEN 10 en 20:

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

Ga naar SQL Tryit Editor en maak de oefeningen online na op Smartschool (Bookwidget-quiz).

Hier zie je de vragen staan als pdf.