http://users.telenet.be/tidump/files/Cursus_feneX.pdf

Database (php en mySQL)

Wat is het verschil tussen front en backend van een website?

BackendTotal.mp4 from icaros on Vimeo.

Algemene informatie over PHP

PHP is een open-source, server-side scripttaal. Dit houdt in dat de code wordt uitgevoerd op de server. Op het moment dat een bezoeker een webpagina opvraagt, genereert PHP zogenaamde “output” die wordt teruggestuurd naar de gebruiker. Omdat PHP niet op de computer van de bezoeker wordt uitgevoerd (in tegenstelling tot bijvoorbeeld html, css of javascript) maar op de server, moet de server geschikt zijn voor PHP. Wanneer je een domeinnaam met hosting aanschaft, zit hier vaak (maar niet altijd!) PHP ondersteuning bij, je hoeft dan zelf niets te doen om de PHP te kunnen laten “draaien”. Mocht je willen experimenteren met PHP op je eigen computer, dan kun je er voor kiezen om een webserver te installeren. Je kan kiezen voor een portabel versie van uWamp. Je kan deze downloaden onder https://www.uwamp.com/en/. Of je maakt een gratis domeinnaam aan bij infinityfree.net. Deze provider ondersteunt php en biedt een database aan. Doordat je via PHP databases kunt benaderen, kun je met PHP webapplicaties ontwikkelen. Een voorbeeld van een webapplicatie is bijvoorbeeld een gastenboek, een nieuwssysteem, een CMS (Content Management System, waarmee je een website kunt bijwerken) of een adresboek.

Voorbeeld van een html pagina opvragen

Voorbeeld van een PHP pagina opvragen

Om PHP applicaties te kunnen ‘draaien’ moet je rekening houden met de volgende factoren:
 • Webserver met PHP ondersteuning. Wanneer je normaalgesproken een HTML pagina schrijft, kun je deze lokaal, op je computer bekijken. Voor webpagina’s met daarin PHP is een webserver vereist die PHP kan “lezen” en op basis daarvan uitvoer genereert.
 • Pagina’s met PHP moeten eindigen op ‘.php’. Heb je een webpagina met daarin PHP code staan, dan dient de extensie van deze webpagina niet ‘.html’ maar ‘.php’ te zijn. Doe je dit niet, dan heeft de webserver niet door dat er PHP in je pagina zit en wordt deze PHP code dus niet uitgevoerd.
 • (MySQL) Database. Mocht je een gastenboek of iets dergelijks willen bouwen, dan heb je ook een database nodig waar je met behulp van PHP gegevens in kan opslaan.
 • Client side is alles wat gebeurt aan de kant van de bezoeker van je website. Javascript of HTML is een voorbeeld van een ‘client side’ taal.
 • Server side is alles wat gebeurt aan de kant van waar je website staat. PHP is serverside. Het genereert uitvoer wat weer kan worden getoond aan de ‘client-side’.

MySQL is de meest populaire database-systeem in combinatie met PHP.

Wat is MySQL?

 • MySQL is een database systeem dat wordt gebruikt op het web
 • MySQL is een database systeem dat draait op een server
 • MySQL is ideaal voor zowel kleine als grote applicaties
 • MySQL is zeer snel, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken
 • MySQL maakt gebruik van standaard SQL
 • MySQL stelt een aantal platforms
 • MySQL is gratis te downloaden en te gebruiken
 • MySQL wordt ontwikkeld, gedistribueerd en ondersteund door Oracle Corporation
 • MySQL is vernoemd naar de dochter van medeoprichter Monty Widenius's: My
De gegevens in een MySQL-database worden opgeslagen in tabellen. Een tabel is een verzameling van gerelateerde gegevens, en bestaat uit kolommen en rijen. Databases zijn bruikbaar voor het opslaan van informatie categorisch. Een bedrijf kan een database met de volgende tabellen:
 • werknemers
 • producten
 • Klanten
 • bestellingen

Inleiding

MySQL is misschien wel de snelste, goedkoopste, eenvoudigste en meest betrouwbare database, die ook nog eens de meeste faciliteiten heeft en verkrijgbaar is voor zowel unix, windows, linux, enzovoorts. Wat is een database eigenlijk? Een database is een afzonderlijke toepassing die een verzameling gegevens opslaat. Elke database heeft één of meer verschillende mogelijkheden voor het maken, benaderen, beheren en doorzoeken van de gegevens die er in zitten. Andere vormen van gegevensopslag kunnen ook worden gebruikt, maar als het op opslag van (rich-)tekst aankomt, wordt het gebruik van een database sterk aangeraden. Databases en PHP vormen een onafscheidelijk duo. Een van de grote voordelen van PHP is dan ook de gemakkelijke databaseconnectiviteit die het biedt. In les 5 wordt aandacht besteed aan het werken met een database vanuit eigen ontwikkelde PHP code. In de les van vandaag wordt op een andere manier gewerkt met een database, namelijk met het pakket PHPMyAdmin.

Werken met PHPMyAdmin

PHPMyAdmin openen

Tijdens les 4 wordt er vanuit gegaan dat je werkt met de XAMPP webserver. Om PHPMyAdmin te benaderen, moet je er voor zorgen dat zowel Apache als MySQL is gestart: xampp-controlWanneer alles “groen” is, ga je met FireFox naar http://localhost/phpmyadmin. Mogelijk kom je het volgende scherm tegen. Vul daarin je gebruikersnaam en wachtwoord is (bij standaard XAMPP installaties is de gebruikersnaam ‘root’ en het wachtwoord leeg: PHPMyAdmin-loginWanneer je succesvol weet in te loggen, of als je bovenstaand scherm niet tegenkomt, kom je in het “overzichtsscherm” van PHPMyAdmin terecht: PHPMyAdmin-overviewAan de linkerkant van het scherm zie je het overzicht van databases dat op dit moment beschikbaar is.

Een database aanmaken en openen

Voor deze cursus is het de bedoeling dat je een nieuwe database aanmaakt waarin je gaat experimenteren met MySQL. De naam die je aan deze database geeft is “phpcursus”. Je maakt een database aan door op “databases” boven in het scherm te klikken en het volgende in te vullen en op “create” te klikken: PHPMyAdmin-create-databaseWanneer de database aangemaakt is, zie je hem links in het overzichtsscherm van PHPMyAdmin verschijnen. Je kunt de inhoud van de database bekijken door er op te klikken.

Een tabel aanmaken in een geopende database

Wanneer je een lege database opent krijg je direct de mogelijkheid om een tabel aan te maken in de database. Hierbij moet je een naam voor de tabel verzinnen en moet je aangeven wat het aantal kolommen van de tabel is. Voor deze cursus maak je een tabel aan met als naam “guestbook” en het aantal kolommen zal 6 bedragen. Hier over zo dadelijk meer. Als je er klaar voor bent klik je op “Go”: PHPMyAdmin-create-tableVan mensen die een bericht in ons gastenboek gaan plaatsen, willen we een aantal zaken weten. Deze worden hieronder besproken, maar eerst een screenshot van wat je moet invullen bij het aanmaken van de tabel “guestbook”:
 1. PHPMyAdmin-create-table-columnsDe id van het bericht: om berichten later te kunnen verwijderen of te kunnen wijzigen, is het belangrijk dat je het bericht kunt benaderen aan de hand van een uniek nummer. We nemen een kolom “id” op in de tabel waar we met behulp van “auto increment” (A_I) er voor zorgen dat elk nieuw aangemaakt bericht automatisch een identificatienummer toebedeeld krijgt. De kolom “id” zal dus een nummer bevatten. Dat geven we aan door bij “type” te kiezen voor “int”. “int” staat voor integer. Door een lengte van 5 aan te geven, zorgen we er voor dat er maximaal 99.999 berichten in het gastenboek kunnen worden geplaatst.
 2. De name van de afzender: we willen graag weten wie de afzender is van het bericht. Vandaar dat we een kolom “name” aanmaken. Aangezien een naam meestal uit tekst bestaat, kiezen we als type voor “varchar”.  Hiermee geef je aan dat de naam van de afzender zowel letters als cijfers mag bevatten. De maximum lengte van de naam beperken we tot 40 tekens.
 3. De email van de afzender: om de afzender te kunnen bereiken, is het handig dat de afzender een e-mailadres kan achterlaten.
 4. De eventuele website van de afzender.
 5. De postdate van het bericht is de datum+tijd waarop het bericht is ingevuld. Deze kolom zal een unix timestamp bevatten van wanneer het bericht is ingevuld door de afzender van het bericht. Omdat de unix timestamp een cijfer vertegenwoordigd, kiezen wel als type wederom voor INT.
 6. De message kolom bevat het daadwerkelijke bericht dat de afzender in het gastenboek wil plaatsen. Het bericht kan zowel cijfers als letters bevatten, maar we kiezen deze keer niet voor varchar als type. Dat heeft er mee maken dat een kolom die van het type varchar is, niet meer dan 256 karakters mag bevatten. Als je een kolom als type “text” meegeeft, kan er véél meer tekst in de kolom (tot 16.700.000 tekens).
Voor deze cursus wordt er geen aandacht besteed aan de “storage engine” die wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in de tabel. Als deze op “InnoDB” of “MyISAM” staat is dat prima. Als je klaar bent met het definieren van de kolommen, klik je op “save”. Als alles goed gaat, krijg je kort de melding “table ‘guestbook’ has been created”. De pagina wordt ververst, en je ziet de tabel verschijnen in het overzicht van tabellen voor de database “phpcursus”.

PHPMyAdmin-database-overviewEen rij (of record) toevoegen in een tabel

Aangezien we nog niet zelf een gastenboek hebben gebouwd waarmee we berichten kunnen toevoegen en verwijderen, moeten we ons op dit moment redden met PHPMyAdmin. In het overzicht van tabellen vind je achter elke tabel een aantal knopjes: PHPMyAdmin-table-toolsMet behulp van de knop “insert” is het mogelijk om data in de tabel op te slaan. Wanneer je hier op klikt krijg je het volgende scherm met mogelijkheden te zien: PHPMyAdmin-table-insertIn de kolom “value” kun je voor elke tabelkolom een betreffende waarde invullen. In de kolom “function” kun je voor de betreffende tabelkolom een functie laten uitvoeren. Hier doen we tijdens de basiscursus niets mee. Aangezien we bij het aanmaken van de tabel hebben aangegeven dat het id automatisch moet worden ingevuld, laten we de “value” hiervoor leeg. De andere “values” vul je met je naam, e-mailadres, website, postdate (doe voor de lol 1234567890) en een bericht. Als je klaar bent klik je op “Go”. Als alles goed gaat zie je kort de melding “1 row inserted” verschijnen.

De inhoud (= rijen of records) van een tabel bekijken

Aangezien je nu een of meer berichten hebt toegevoegd met de hiervoor beschreven methode, kun je nu op de knop “browse” achter je gastenboek klikken om de inhoud van de tabel te bekijken: PHPMyAdmin-table-browseHet mooie van PHPMyAdmin is dat je, nadat je een betreffende knop hebt aangeklikt, vaak ziet welke vraag of instructie (officieel heet dit query) hiermee naar de database wordt gestuurd. Blijkbaar wordt met de query “SELECT * FROM guestbook LIMIT 0,30” de instructie gestuurd om de eerste 30 berichten uit het gastenboek te tonen. Over queries volgt dadelijk meer uitleg. Zoals je ziet krijg je een overzicht van berichten te zien en kan je berichten wijzigen, kopiëren of verwijderen met behulp van PHPMyAdmin.

Structured Query Language in MySQL

Om met een MySQL database te kunnen communiceren, gebruik je SQL. SQL is een min of meer universele taal waarmee je “vragen aan databases” kunt stellen. Wanneer je via SQL met MySQL databases kunt werken, kun je meestal ook al snel uit de voeten met SQL in Microsoft of Oracle databases. Er zijn een aantal taken (statements) die je na deze cursus met behulp van SQL in een database moet kunnen uitvoeren: SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE. Deze worden hieronder een voor een uitgelegd. Vooral bij UPDATE en DELETE moet je oppassen. Als je bij deze statements niet goed specificeert (met behulp van WHERE) voor welke records in de tabel de query moet worden uitgevoerd, heb je kans dat àlle data in je tabel wordt beïnvloed of zelfs verwijderd.

In de vorige les heb je geleerd hoe je artikels uit een MySQL-databank kan weergeven in een webpagina. De PHP-code op de server zet de rijen uit de tabel om in stukjes HTML-code. In deze les leg ik uit hoe je gegevens kan filteren uit de tabel. D.w.z. je wil net alles tonen, maar slechts bepaalde artikels die voldoen aan jouw zoekopdracht.

SELECT statement: vraag gegevens op

Database Queries

Een query is een vraag of een verzoek. We kunnen een database voor specifieke informatie opvragen en hebben een record set geretourneerd. Kijk naar de volgende vraag (met behulp van standaard SQL):
SELECT LastName FROM Employees
De bovenstaande zoekopdracht selecteert alle gegevens in de kolom "achternaam" in de "werknemers" table. Surf naar https://www.guru99.com/sql.html voor meer uitleg. Het is heel normaal dat de PHP-code alle artikels omzet in HTML. We vragen immers om alle artikels uit de tabel "articles" op te halen:
select * from articles
* betekent letterlijk "alles".

SQL om databankrecords te filteren

We willen nu echter gaan filteren op de resultaten. Stel dat ik enkel de artikels wil waarbij het woord "sint" in de titel voorkomt:
select * from articles where title like '%sint%'
We schrijven dus niet "title like sint", maar title like '%sint%'. De beide weglatingstekens maken duidelijk dat het hier gaat om een "woord", iets wat we in de programmeerwereld bestempelen als een "string" (nee, niet in die andere betekenis) of "tekenreeks". Stel dat het veld title getallen zou bevatten (INT, integer of geheel getal) dan zou je die weglatingstekens niet schrijven.Het woord sint staat niet enkel tussen twee weglatingstekens, maar ook tussen twee %-tekens. Die duiden aan dat er voor en achter het woord sint al andere tekens mogen staan. Indien je artikels zou willen zoeken waarvan de titels beginnen met "sint", dan zou je het volgende doen:
select * from articles where title like 'sint%'
Als je titels zou willen zoeken die perfect overeenkomen met het woord sint, dan zou je het volgende schrijven:
select * from articles where title = 'sint'
De query of zoekopdracht rechtstreeks in de SQL schrijven, is enkel zinvol als je in je pagina enkel bepaalde records wil weergeven. Je zou bijvoorbeeld in de databank een kolom kunnen aanmaken met de veldnaam "rubriek". Als je dan zou zoeken op een bepaalde rubriek, dan zou je enkel die artikels krijgen waarvan de veldnaam "rubriek" gelijk is aan een bepaalde naam.
select * from articles where rubriek = 'sport'
Het is ook mogelijk om te filteren op meerdere kolommen.
select * from articles where title like '%sint%' or content like '%sint%'
Tot slot (maar daarmee is lang nog niet alles gezegd over SQL) kan je in meerdere velden zoeken op meerdere variabelen:
select * from adressen where postcode=3300 and naam like '%janssens%'

Inleiding in Statements

In de eerste les leerde je de basis-syntax van PHP te gebruiken. Je leerde instructies te schrijven waarmee je waardes kon toewijzen aan variabelen. Instrucies in PHP worden ook wel statements genoemd.

if() Statement

Het if() statement is misschien wel een van de belangrijkste bouwblokken van een programmeertaal. net als in vrijwel alle andere programmeertalen kom hij ook in php voor. De basis-syntax van een if() statement ziet er als volgt uit: Blijkbaar kun je “conditioneel” statements uitvoeren als aan een test is voldaan. Deze test kan van alles zijn:
 • Leeftijdscheck Wanneer de leeftijd van een bezoeker voldoet aan de minimumleeftijd, mag hij de website bekijken.
 • Inlogcontrole Wanneer de gebruikersnaam en het wachtwoord kloppn, krijgt de bezoeker toegang tot de website.
 • Zondag gesloten Sommige ondernemers willen niet dat hun website op zondag zichtbaar is voor bezoekers. Met een if-statement kan de website worden getoond zolang het gèèn zondag is.
Bij een inlogcontrole moeten zelfs twee zaken kloppen; de gebruikersnaam moet bekend zijn èn het bijbehorende wachtwoord moet kloppen. Dit is allemaal mogelijk met een if-statement. Om te kijken hoe je bepaalde “voorwaarden” kunt maken, is het eerst nodig dat je kennis maakt met vergelijkingsoperatoren.

Vergelijkingsoperatoren

In les een maakte je kennis met de toewijzingsoperator. Hiermee kun je waarden toewijzen aan een variabele. Eigenlijk zou je dit ook als een controle als test kunnen zien, want als het toewijzen niet lukt, krijg je een foutmelding. Als het toewijzen wèl lukt, gaat de code stilletjes verder met uitvoeren. Zo heb je ook operatoren waarmee je het een kunt vergelijken met het ander:
OPERATOR UITLEG
== Wordt gebruikt om te testen of iets gelijk is aan iets anders.
=== Wordt gebruikt om te testen of iets gelijk is aan iets anders èn of ze beide van hetzelfde type zijn.
!= Testen of iets niet gelijk is aan iets anders.
< Testen of iets kleiner is dan iets anders.
> Testen of iets groter is dan iets anders.
<= Testen of iets kleiner is of gelijk aan iets anders.
>= Testen of iets groter dan of gelijk aan iets anders.
Goed, hoe zet je vergelijkingsoperatoren nou in in de praktijk? Bekijk een voorbeeld waarmee de leeftijd van een bezoeker wordt gecontroleerd: In onderstaand voorbeeld wordt gecontroleerd of het geen zondag is:

Logische operatoren

wanneer je meerdere dingen wilt controleren of testen voordat code wordt uitgevoerd, zet je logische operatoren in.
OPERATOR UITLEG
and Controleer of twee condities waar zijn.
or Controleer of een of alletwee van de beide condities waar is.
! Controleer of een conditie nièt waar is.
xor Controleert of een van de condities waar is, maar niet allebei.
&& Zelfde als and
|| Zelfde als or
Hieronder zie je een voorbeeld van een inlogcheck waarbij gebruikersnaam en wachtwoord worden gecontroleerd:

Shorthand methode voor if-constructies

Naast de “gewone” manier van het opstellen van een if-constructie, kan dit ook in een sterk verkorte versie. Deze methode wordt vaak gebruikt voor het conditioneel toekennen van een waarde aan een variabele. Bekijk eerst een voorbeeld met een gewone notatie van een if-constructie:

Controlstructures

Behalve de if() constructie voor het “conditioneel uitvoeren van code” zijn er nog andere zogenaamde “controlstructures”. In les 2 bespreken we twee loops (for() en while()) en een variant op de if-constructie (switch()).

For()

for() is een zogenaamde lus. Deze kan een stuk code meerdere keren uitvoeren, net zo lang totdat de meegegeven conditie niet meer waar is. De basis-syntax ziet er als volgt uit: een for-loop heeft 3 parameters nodig, gescheiden door een puntkomma (;):
 1. $i=0  De beginwaarde van een teller in bovenstaand voorbeeld zetten we $i op 0 wanneer de eerste iteratie van de loop plaatsvindt. “iteratie” staat voor het doorlopen van de code binnen de accolades.
 2. $i<10  Dit is de controle die voor elke iteratie van de loop wordt uitgevoerd. Als de controle een positieve uitkomst heeft, wordt de code tussen de accolades uitgevoerd.
 3. $i++  Nadat de code tussen de accolades is uitgevoerd, tellen we 1 bij $i op. Het ++ teken betekent dus dat je 1 bij een waarde optelt.
Telkens wanneer de derde parameter van for() is uitgevoerd, wordt er gecontroleerd of $i nog steeds kleiner is dan 10. Is dat het geval, dan wordt nogmaals de code uitgevoerd. Waar zou je een for-loop voor kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld voor het uitrekenen van de tafel van 7:

 while()

while() is net als for() een voorbeeld van een lus. while() heeft wel een iets andere syntax (schrijfwijze). De basis syntax is als volgt: Voordat de lus begint, wordt $i op 0 gezet. Zodra de while() lus gaat starten, wordt een test uitgevoerd om te kijken of $i kleiner is dan 10. Als dat het geval is, wordt de code tussen de accolades uitgevoerd. Net voordat het codeblok sluit, tellen we 1 bij $i op. Vervolgens kijkt while() weer of $i kleiner is dan 10. Is dat het geval, dan wordt de code tussen de accolades weer uitgevoerd.

switch()

Laten we een welkomstboodschap instellen op basis van het uur van de dag. Wanneer het vroeger is dan 12:00, wordt de welkomstboodschap “goedemorgen” ingesteld. Wanneer het tussen 12:00 en 18:00 wordt de welkomstboodschap “goedemiddag” ingesteld. Wanneer het 18:00 of later is, wordt de welkomstboodschap “goedenavond” ingesteld. Bekijk het volgende voorbeeld: Maar wat als de $test die je aan switch() meegeeft, niet past bij een bepaalde case, is het dan ook mogelijk een stuk standaard code uit te voeren? Zeker! Check volgende voorbeeld: Met bovenstaande code zou je de bezoeker van je website kunnen vertellen of de fysieke winkel vandaag geopend is en zo ja, van hoe laat tot hoe laat. Op zondag en zaterdag gelden afwijkende openingstijden, maar door de week gelden elke dag dezelfde openingstijden.

Plaats deze code in je head-tag van je webpagina.

Plaats deze code rond je HTML element waar je uw inhoud wilt oproepen en herhalen.

Sluit je verbinding met je database altijd onderaan de webpagina.

Uiteraard is een SQL-query pas echt zinvol als de eindgebruiker specifieke zoekopdrachten naar de server kan versturen.

Je opent een nieuwe pagina maar stuurt de juiste kolomnaam met waarde mee in de link

Voorbeeld: verslag.php?id=1

Website-informatie opvragen met GET

Als een websitebezoeker (een "client") via zijn browser (de clientbrowser of useragent) een pagina opvraagt, dan vraagt hij/zij de server in feite om een HTML-pagina op te sturen die bepaalde informatie bevat. De server stuurt vervolgens de webpagina terug (niet via de postbode). We spreken in dit geval van een GET-request. De gebruiker of client wil INFORMATIE "KRIJGEN" (to get). Het adres dat je in de adresbalk van je browser invoert is dan de GET-REQUEST.
Je kan echter via de adresbalk nog extra informatie of zoekopdrachten mee verzenden. Dit doe je op de volgende manier: ADRES VAN DE WEBPAGINA ?   ZOEKNAAM = ZOEKOPDRACHT
Bijvoorbeeldwww.schoolvoorbeeld.be/websites/studenten/student/zoek.php?q=sint
Om ervoor te zorgen dat onze PHP-pagina die verzonden waarde ook kan ontvangen, moeten we de PHP-code van zoek.php enigszins aanpassen:
$q = $_GET["q"];
$sql = "select * from articles where title like '%$q%'"; 
Wat merk je in bovenstaande regels code? 1. We versturen een zoekterm met de benaming "q" naar de server. 2. We sturen eveneens een waarde mee voor die zoekterm: q=sint 3. In de PHP-pagina op de server kunnen we die verzonden waarde opvragen met $_GET["q"] 4. Die "ontvangen waarde" stoppen we in een PHP-variabele (een soort tijdelijk doosje) met de naam $q. 5. Samengevat zien stap 3 en 4 er zo uit: $q = $_GET["q"]; 6. Vervolgens passen we onze SQL-opdracht aan, zoals je hier boven kan zien.

Een "Google"versie voor dummies

Uiteraard kan je aan de bezoekers van je website moeilijk zeggen:
"Als je achter het adres in de adresbalk een ? tikt met daarachter "q=" en daar achter je zoekterm, dan kan je zoeken op deze site."
De gebruiker kan de zoekterm invoeren in een "zoekveld". Hij/zij klikt op een knop met het opschrift "zoek" en krijgt meteen het resultaat terug in HTML-code.

Een formulier met zoekveld bouwen

Voeg onderde volgende code toe:
<form>
    <input type="text" name="q"/>
    <button>ZOEK</button> 
</form>
Dat is (dat besef ik) een heel rudimentair formulier, maar het doet perfect wat het moet doen.Eén punt is heel erg belangrijk. Het invoerveld moet een attribuut "name" krijgen. De waarde van dat attribuut moet dezelfde zijn als de te ontvangen waarde op de server. Klinkt dit als Chinees? Wel, op de server ontvang je een variabele met de naam "q" ($_GET["q"]). We moeten zorgen dat het formulierveld hier dus ook name="q" krijgt. Als je een zoekterm invoert en op "zoek" klikt, krijg je meteen ook het gewenste resultaat. Je zal de verzonden query ook zien verschijnen in de adresbalk:

PHP kan op diverse manieren met een databank spreken:

1. Create: inhouden in de databank wegschrijven (bewaren)

2. Read: inhouden uit de databank lezen en weergeven (omzetten in HTML of wat anders)

3. Update: aanpassen van data in de databank (bijvoorbeeld als er een foutje in staat)

4. Delete: verwijderen van gegevens uit de databank.

PHP werkt op de server. Dat wil zeggen dat de code die je schrijft in PHP niet meer zichtbaar is in de browser van de websitebezoeker.

 
$firstname = $_POST['firstname']; // naam van je formulierelementen
$last_name = $_POST['last_name'];
$email= $_POST['email];

INSERT INTO persons (first_name, last_name, email) VALUES ('$first_name', '$last_name', '$email')";

Het gebruik van een databank en PHP voor het automatiseren van webinhouden, wordt pas echt zinvol als je op een gebruiksvriendelijke manier inhouden kan toevoegen aan de databank. Uiteraard kan je dit via PHPMyAdmin, de databankbeheersoftware (geschreven in PHP) die op de meeste hostingpakketten standaard al aanwezig is. Maar in PHPMyAdmin laat je de eindgebruiker best geen inhouden toevoegen. In deze les maken we een HTML-formulier waarin de eindgebruiker de benodigde informatie kan invoeren. Het formulier bevat een "verzend"knop. Wanneer de gebruiker daarop klikt, stuurt hij/zij de inhoud van het formulier naar een PHP-bestand op de server. Dat bestand zal de verzonden informatie uitlezen en invoegen in de juiste kolommen in de tabel (articles) in de databank.

Ingrediënten

1. Een HTML-formulier 2. Een PHP-bestand dat de verzonden informatie bewaart.

Een invoerformulier in HTML

Een vrij volledige handleiding voor het bouwen van formulieren vind je via deze link:  https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp We zorgen ervoor dat het HTML-formulier de structuur van de databanktabel volgt. We starten vanuit het HTML-sjabloon dat je via een link in de menubalk vindt. Daaraan voegen we een FORMULIER toe.

Namen geven aan invoervelden

Met een input-element maken we een invoerveld in onze webpagina. Elke "input" krijgt ook een "name"-attribuut. We nemen hiervoor telkens de "kolomnaam" van de tabel in de databank. In de tabel "articles" in onze databank vinden we bijvoorbeeld de kolommen "title", "articledate" en "cover"... We gebruiken exact dezelfde benamingen voor de invoervelden van ons formulier.

Types geven aan invoervelden

Je kan aan eeninput-element ook een type-attribuut geven. Standaard is het type "text" als je tenminste tekst als invoer verwacht. Het type "date" tovert een datumselectorvenster tevoorschijn als je in het datumveld klikt (in de browser).

Veel tekst = textarea

We maken nu het save.php aan, de code ziet er als volgt uit
$id= $_GET['id']; $sql = "UPDATE tabelnaam SET kolomnaam='value' WHERE id=$id"; $sql="UPDATE kleren SET titel='$titel', omschrijving='$omschrijving', datum='$datum', afbeelding='$afbeelding', kleuren='$kleuren', prijs='$prijs' WHERE id=$id";

Download hier het update bestand.

$sql = "DELETE FROM tabelnaam WHERE id=$id";
Maak een tabel 'producten' en plaats hier het volgende aantal kolommen in: Plaats hierin 5 artikels (rijen) naar keuze. Maak nu een index.php pagina. Hierin geef je de titel en prijs mee met het product. Zorg voor een Lees meer knop, deze link je naar een 2de pagina details.php. Let goed op de link! Je stuurt de id mee! In de detail.php pagina zorg je dat de link via de $_GET methode wordt opgehaald: $id=$_GET["id"] SELECT * FROM winkel WHERE id = $id"; Toon hierin alle info van het product.
De backend van de stageblog gaan we gewoon de 5 of 10 verslagen veranderen (= updaten!). Leg een link vanuit de index.php naar update.php?id=1 zodat je de eerst rij ($row) ziet ingevuld staan.  
We gaan onze textarea opvrolijken met extra opmaaktools (link https://www.tiny.cloud) Ik heb een account aangemaakt voor multimedia-ptininove.be. Je kan natuurlijk ook gratis een eigen account maken. Je krijgt dan een eigen API key.  
 1. Plaats de javascript-tags in de head-tag van je update.php.
Download tinemcJS  2. Vergeet niet de id="tinymce" te koppelen in je textarea!.
Download hier de resultaat bestanden. Je hebt 3 bestanden:
 1. inlog.php (formulier) Controle met if . Als het goed is voor je webwinkel dan ga je naar admin.php. Voor je stageblog ga je naar update.php?id=1
 2. session.php Hier controleert hij of er goed is ingelogd, zo niet spring je terug naar inlog.php Je include de session.php bovenaan de html-tag in je admin.php (winkel) en update.php (stageblog).
 3. logout.php
 1. Login.php2. Admin.php of update.php3. Uitlogen Geef de gebruikersnaam weer en zorg dat je u ook terug kunt afmelden.