Een Internet Project Plan start met het verzamelen van zo veel mogelijk informatie. Deze informatie heb je nodig om volgende onderdelen van het plan succesvol in te kunnen vullen.

Je moet zich een beeld gaan vormen over het bedrijf waarvoor je de website ontwikkelt. Je zal zich hiervoor in het bedrijf moeten verdiepen. Ook heb je achtergrondinformatie nodig om tot een goed projectplan te komen.

Stel de juiste vragen en luister goed naar wat ze je proberen te vertellen. Jouw mening is op dit moment niet van belang. Het gaat om het verzamelen van zo veel mogelijk relevante informatie.

Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Wat is de aanleiding voor het bedrijf om een website te willen realiseren?
 • Wat wil het bedrijf met de website bereiken?
 • Welke diensten of producten levert het bedrijf?

Met behulp van deze uitgebreide vragenlijst kan je aan de slag!

Voor je bij de klant gaat

Ook zal je zelf onderzoek op internet moeten verrichten. Dit doe je het beste doen voordat je de vragenlijst samenstelt.

Denk hierbij aan:

 • het analyseren van de huidige site van het bedrijf
 • sites van concurrenten analyseren

Wensen van de klant in kaart brengen

Zorg voor een goede communicatie met je klant. Deze vragen hieronder kunnen je helpen:

 1. Identiteit: Wie ben je? Wat / wie wil je zijn?
 2. USP (Unique Selling Point): Wat wil je uitdragen en hoe onderscheidt dat zich van de concurrentie?
 3. Target market: Op welke markt wil je je gaan bewegen? Wat zijn de kenmerken van deze markt?

In een concurrentieanalyse worden websites van concurrenten van de klant of branchegenoten onderzocht. Bezoek ook een aantal websites die misschien niet concurrerend zijn voor de klant, maar die voor de ontwikkeling van de website wel interessant kunnen zijn, zoals bedrijven uit een soortgelijke branche, overkoepelende organisaties en internationale bedrijven uit dezelfde branche.

Korte concurrentieanalyse website

Je kan de concurrentieanalyse heel summier doen. Je bekijkt dan drie websites van concurrenten en vult de korte checklist in. Om een korte checklist beter te begrijpen moet je zeker ook een uitgebreide checklist bekijken. Na het invullen van de lijst beschrijf je per website wat je goed en zwak vindt aan de website.

Download hier de korte analyse.

Uitgebreide concurrentieanalyse website

Je kan ook een uitgebreide concurrentieanalyse doen, maar dit moet het budget van de opdrachtgever toelaten. Het kost namelijk meer tijd. In een uitgebreide analyse ga je een uitgebreid aantal punten evalueren en vergelijken.

Download hier de uitgebreide analyse.

Het ondernemingsplan

SWOT-Analyse

Er bestaan ook nog andere concurrentieanalyses zoals de SWOT-analyse. Dit sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.

Download hier de SWOT- analyse.

5-krachten model van Porter

Om het verschil nog eens duidelijk te maken tussen de concurrenten en de concurrentieanalyse is het zo dat je bij de concurrentieanalyse middels het 5-krachten model van Porter gaat kijken naar de verzadiging van de markt.

Het resultaat van je concurrentenanalyse?

Als je weet wie je concurrenten zijn, waar ze zich bevinden online en wat de concurrenten onderscheidend maken ten opzichte van elkaar dan is het te overwegen om eens goed te kijken naar je positionering.

Een projectbeschrijving is een tekst waarin het bedrijf en het project wordt beschreven op maximaal een A4-blad.

Je stelt de projectbeschrijving samen uit de antwoorden die de klant heeft gegeven op de vragenlijst. De projectbeschrijving mag vooral niet te lang zijn. Zorg ervoor dat de tekst helder en duidelijk is. De onderdelen die er in moeten staan zijn:

 • De beschrijving van het bedrijf (naam, grootte, producten/diensten, bedrijven/particulieren, branche,nationaal/internationaal, vestigingen)
 • de primaire doelstellingen van het bedrijf en eventueel een missie of visie
 • de aanleiding voor de website
 • een korte beschrijving van doel en doelgroep (in de volgende fase wordt dit verder uitgewerkt)
 • een korte beschrijving van de gewenste ‘look and feel’
 • een korte beschrijving van het geen de website aan informatie en interactie moet bieden
 • in maximaal drie regels de kern van het project

In een planning staat wanneer welke onderdelen gereed moeten zijn. Dit is belangrijk voor voor de klant en eventueel voor de leden van het webteam. De klant wil graag weten wanneer hij iets kan verwachten en ook moet hij weten wanneer hij iets moet aanleveren.

Een planning is in het begin meestal niet helemaal tot in detail bekend. Eerst wordt een globale planning opgezet en later worden de onderdelen gedetailleerd uitgewerkt in een detailplanning.

Naast een overzicht van hoe het project in de tijd verloopt, bevat een goede planning ook deadlines voor informatie die moet worden aangeleverd. Het is aan de projectmanager, in ons geval de leerkracht, om te zien of een planning kan worden gehaald.

Download hier de planning voor het schooljaar 2021-2022.

Je moet je een beeld gaan vormen over het bedrijf waarvoor je de website ontwikkelt. Je zal je hiervoor in het bedrijf moeten verdiepen. Ook heb je achtergrondinformatie nodig om tot een goed projectplan te komen.

De te nemen stappen om tot een goede analyse en beeldvorming te komen van het bedrijf en de te ontwikkelen website zijn:

 1. Analyseer de huidige website van het bedrijf
 2. Verzamel en analyseer andere bedrijfsinformatie zoals jaarverslagen, brochures en gepubliceerde artikelen
 3. Onderzoek websites van concurrenten of branchegenoten
 4. Stel een vragenlijst samen
 5. Analyseer de antwoorden op de vragen
 6. Maak een algemene beschrijving van het project
 7. Presenteer de bevindingen aan de klant (en op school) in een kick-off meeting