PHP kan op diverse manieren met een databank spreken:

1. Create: inhouden in de databank wegschrijven (bewaren)

2. Read: inhouden uit de databank lezen en weergeven (omzetten in HTML of wat anders)

3. Update: aanpassen van data in de databank (bijvoorbeeld als er een foutje in staat)

4. Delete: verwijderen van gegevens uit de databank.

PHP werkt op de server. Dat wil zeggen dat de code die je schrijft in PHP niet meer zichtbaar is in de browser van de websitebezoeker.

Lees hier het stappenplan.

Overzicht order.php

Je ziet hier de inhoud van tabel 'order.php'


 <h1>Shopping Cart</h1>
  <form action="order.php" method="post">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <td colspan="2">Product</td>
          <td>Prijs</td>
          <td>Aantal </td>
          <td>Totaal</td>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
      
        <?php if (empty($result)): ?>
        <tr>
          <td colspan="5" style="text-align:center;">Je hebt geen producten in je winkelmandje</td>
        </tr>
        <?php else: ?>
          <?php foreach ($result as $row): ?>
         
        	<tr>
          <td class="img">
            <a href="detail.php?id=<? echo $row['id']?>">
              <img src="img/<?php echo $row['foto'];?>" width="50" height="50" alt="<?php echo $row['naam']?>">
            </a>
          </td>
          <td>
           <?php echo $row['naam']?>
            <br>
            <a href="delete.php?id_order=<?php echo $row['id_order']?>" class="remove"><button>Verwijder</button> </a>
          </td>
          <td class="price">€<?php echo $row['prijs']?></td>
          <td class="quantity">
										
           <form action="update.php?id_order=<?php echo $row['id_order']?>" method="POST">
           
            <input type="number" name="aantal" value="<?php echo $row['aantal'] ?>" required>
            
             <input type="submit" value="updaten" name="submit">
             </form>
           </td>
           <td class="price">€<?php echo $row['prijs'] * $row['aantal']; ?> </td>
        
        </tr>
      
        <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
      </tbody>
    </table>
    <div class="subtotal">
      <span class="text">Subtotal</span>
      <span class="price">€</span>
    </div>
   
 
</div>