Een tabel is een samengestelde structuur van twee dimensies: een aantal rijen en een aantal kolommen. Alle gegevens die passen in zo een stelsel zijn geknipt voor een tabel.

Een tabel wordt binnen een html-tekst aangeduid met de tags <table> en </table> . Binnen html heeft men ervoor gekozen om de horizontale banen of rijen van een tabel als het belangrijkste te zien. In het Engels wordt dit table rows, de bijbehorende tags zijn <tr> en </tr> .

Een tabelregel is bedoeld om de cellen van de tabel per regel te groeperen. De cellen bevatten uiteindelijk de gegevens. De Engelse benaming is table datacell en de bijbehorende tags zijn en .

Het is gebruikelijk dat de eerste regel of de eerste kolom van een tabel gebruikt wordt voor een beschrijving van wat eronder of rechts ervan staat. In een trelement kunnen we behalve een td-element ook th-elementen opnemen. Die zijn bedoeld als hoofding, want th staat voor table heading.

Het is mogelijk cellen van een tabel te combineren en samen te voegen. Daartoe beschikt html over de attributen colspan en rowspan. Het zijn attributen van th-elementen.

De tag hieronder betekent dat deze cel de plaats van twee kolommen beslaat. Met deze tag wordt weergegeven dat deze cel drie regels omspant.

Open de pagina index.html en voeg een tabel toe onder het h1 element. We geven in de eerste rij de titels Aantal, Niveau en Tijd mee. In de tweede rij komt de waarden via iconen weergegeven: 1 persoon, 1 volle ster en 3 lege sterren, 5 min. We maken weer gebruik van de iconen uit font-awesome. De laatste en de derde rij typen we de tekst 'Print dit recept' + icoon printer. De eerste 2 kolommen worden met het attribuut colspan='2' samengevoegd.

Het resultaat ziet er in de browser zo uit:

De code ziet er als volgt uit: