We gebruiken heel veel opsommingen in ons dagelijkse leven. Denk maar aan een opsomming van de ingrediënten en een geordend stappenplan bij het maken van een gerecht.

Als u aan lijsten denkt dan denkt u ongetwijfeld aan opsommingpunten of nummering zoals in Word of Indesign.

In HTML is een lijst een genest block-element waarbij - net als in Word - alle elementen van de lijst onder elkaar worden geplaatst.

In HTML kunt u drie soorten lijsten of opsommingen maken:

  1. Lijsten met opsommingstekens met de tag <ul> </ul> Letterlijk vertaald: unordered list = ongeordende lijst.
  2. Genummerde lijsten met de tag <ol> </ol> Letterlijk vertaald: ordered list = geordende lijst.
  3. Defenitielijsten met de tag <dl> </dl> Letterlijk vertaald: definition list = definitie lijst.

Het <ul> of <ol> element definieert het begin en einde van een lijst. Elk item van een lijst wordt gedefinieerd met behulp van het <li> element. Letterlijk vertaald: list item, dit item erft de eigenschappen van de <ol> of <ul>.