Tekst in een HTML-document kan op verschillende manieren gestructureerd worden. De meest algemene vorm is het indelen van tekst in paragrafen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het P element. Daarnaast zijn er elementen, welke gebruikt kunnen worden, als een specifieke betekenis van een blok tekst benadrukt moet worden zoals vet, cursief, inspringen, ... Denk aan de hiërarchie in een krantenartikel. Het artikel volgt ook vaste elementen: titel, inleiding, basistekst opgedeeld in alinea's.

Tekststructuren:

  • HTML elementen worden gebruikt om een webpagina te structuren zoals titels, tussentitels en paragrafen.
  • De elementen roepen extra informatie op om citaten, defenitie's, quotes, ... weer te geven..
Aan het begin van een document, of bijvoorbeeld tussen de verschillende paragrafen, kunnen koppen geplaatst worden met het H1 element. Dit element is beschikbaar in zes verschillende groottes (H1 t.e.m. H6).