Voorbeelden van semantische elementen: <form>, <table> en <article>- Duidelijk bepaalt de inhoud.

Voorbeelden van niet-semantische elementen: <div> en <span>- vertelt niets over de inhoud ervan.

Veel websites bevatten HTML code zoals: <div id = "nav"> <div class = "header"> <div id = "footer"> om aan te geven navigatie, header en footer.

HTML5 biedt nieuwe semantische elementen om verschillende delen van een webpagina te definiëren:

 • <Article>
 • <aside>
 • <details>
 • <figcaption>
 • <figure>
 • <footer>
 • <header>
 • <mainv
 • <mark>
 • <nav>
 • <section>
 • <summary>
 • <time>
web web

Voor meer details surf naar w3schools

Schrijf in de juiste volgorde de gevraagde HTML-structuurelementen. Let goed op of het gaat over een klasse of id of gewoon een HTML tag.

Download de grid01.pdf
Download de grid02.pdf

Maak de Bookwidget quiz, na het indienen krijg je feedback per mail.