De subonderdelen in dit hoofdstuk zijn:

 • 2.1 Fonts in het logo
 • 2.2 De primaire fonts = Fysieke dragers (visitekaart, flyer, ...)
 • 2.3 Alternatieve fonts = Website (h1,h2,ev.h3 en p)
 • Je geeft telkens volgende items per titel, subtitel en leestekst (alinea's).

  1. fontnaam
  2. letterstijl (regular, bold, cursief, demibold, ...)
  3. lettergrootte
  4. regelafstand (enkel voor je leestekst in punt voor drukwerk en in pixels of em voor webdesign)