Zichtbaar en onzichtbaar

Verander de zichtbaarheid van een object door de eigenschap visible. Je geeft ofwel de boolean-waarde true of false mee.

var _this = this;

/*
Wanneer u op de opgegeven symboolinstantie klikt, wordt er een functie uitgevoerd.
*/
_this.btnPC.on('click', function(){
/*
Hiermee wordt de afspeelkop naar het opgegeven framenummer in de tijdlijn verplaatst en wordt het afspelen voortgezet vanaf dat frame.
Kan in de hoofdtijdlijn of in filmcliptijdlijnen worden gebruikt.
*/
_this.mcPC.gotoAndPlay(2);

	// maak je knop onzichtbaar als je deze maar 1 keer wilt gebruiken	
_this.btnPC.visible = false;

});

If(conditie) ... else

var _this = this;

this.btnShow.addEventListener("click", showAndHide);

function showAndHide () { 
 
 if(_this.mcBal.visible==true) {
  _this.mcBal.visible=false
 }  else {
  _this.mcBal.visible=true
 }
 
}