Lijn animeren

Teken een lijn via New > Layer > Shape layer. Open de opties in de timeline.


Tekst geschreven laten inkomen