Het is niet hetzelfde als overlapping. Het gaat hier om de aandacht naar de secundary (=bijkomende) acties die veel kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld zijn gevoel hoe hij zich voelt.

De Hoofdactie zijn hier de benen, de bijkomende acties zijn zijn lichaam, hoofd, armen, …

Het mag wel niet de hoofdactie overnemen, deze moet subtiel blijven. Bv. Hoofdactie is de beet, secundaire (bijkomstig) is hoe lekker hij het vindt.