Download hier de startbestanden startVariabelen

Variabele voor score en leven