Signalen

Om acties op elkaar te laten opvolgen, maken we gebruik van gebeurtenissen zend signaal 'eigen tekst' en de gebeurtenis wanneer ik signaal 'eigen tekst' ontvang.

Download de startbestanden 'startSignalenen.zip'

Windmolen

Werk met signalen zodat elke actie per sprite pas begint als de actie van een vorige sprite gedaan is.