Soorten variabelen

Je hebt volgende types bij het aanmaken van een globaal variabele:

  1. type = nummer (0,1,2, ...)
  2. type = string (tekst)
  3. type = Boolean (enkel waarde true or false)

Type nummer

Dit hebben we al veel gebruikt, denk maar bij Score. Je kan ook je sprite bv. 3 levens meegeven, telkens hij een vijand raakt is hij een leven (-1) kwijt. Als de variabel = 0 is het game over!

Type string (tekst)

Type boolean (true or false)

Bekijk de game in een aparte browser.

Voorvertoning

Gebeurtenis bij start

Gebeurtenis bij het klikken op de knop 'controleer' en 'opnieuw'

Knoppen vormgeven met CSS