Soorten variabelen

Je hebt volgende types bij het aanmaken van een globaal variabele:

  1. type = nummer (0,1,2, ...)
  2. type = string (tekst)
  3. type = Boolean (enkel waarde true or false)

Type nummer

Dit hebben we al veel gebruikt, denk maar bij Score. Je kan ook je sprite bv. 3 levens meegeven, telkens hij een vijand raakt is hij een leven (-1) kwijt. Als de variabel = 0 is het game over!

var score = 0;

// later kan je de score dan verhogen bij het nemen van centjes in een if(conditie)
score++;

// of verlagen als je een vijand raakt
score--;

Type string (tekst)

// tekst altijd tussen " " aanhalingstekens
var kleur = "rood";

// later kan je de waarde wijzigen als er een andere kleur wordt aangeklikt
kleur = "blauw";

Type boolean (true or false)

var konijn = false;

// na het slepen over een dropzone zet je de waarde naar waar
konijn = true;