Super globale variabelen zijn ingebouwde variabelen die altijd beschikbaar zijn in alle bereiken.

PHP $_POST is een super globale PHP-variabele die wordt gebruikt om formuliergegevens te verzamelen na het indienen van een HTML-formulier met method="post". $_POST wordt ook veel gebruikt om variabelen door te geven.

Het onderstaande voorbeeld toont een formulier met een invoerveld en een verzendknop. Wanneer een gebruiker de gegevens indient door op "Verzenden" te klikken, worden de formuliergegevens verzonden.

Vervolgens kunnen we de super globale variabele $_POST gebruiken om de waarde van het invoerveld te verzamelen.

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 // collect value of input field
 $name = $_POST['fname'];
 if (empty($name)) {
  echo "Name is empty";
 } else {
  echo $name;
 }
}
?>

</body>
</html>

Het onderstaande voorbeeld toont een eenvoudig HTML-formulier met twee invoervelden en een verzendknop:

<html>
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
Name: <input type="text" name="name"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>

Wanneer de gebruiker het bovenstaande formulier invult en op de verzendknop klikt, worden de formuliergegevens voor verwerking verzonden naar een PHP-bestand met de naam "welcome.php". De formuliergegevens worden verzonden met de HTTP POST-methode.

Om de ingediende gegevens weer te geven, kunt u eenvoudig alle variabelen echoën. De "welkom.php" ziet er als volgt uit:

<html>
<body>

Welcome <?php echo $_POST["name"]; ?><br>
Your email address is: <?php echo $_POST["email"]; ?>

</body>
</html>

De uitvoer zou er ongeveer zo uit kunnen zien: