1. Maak een movieclip en beweeg hier een bal van links naar rechts.
 2. Maak een aparte laag "actie" en sta op de eerste frame 1, klik op F9 (action palet). Dit is een tijdslijn actie!
  var _this = this;
  /*
  Een filmclip/video stoppen
  Stopt de opgegeven filmclip of video.
  */
  _this.stop();
  
   
 3. Sleep deze movieclip in je scène, geef een instance naam mee "mcBal".
 4. Teken een knop Play en zet het om als knop via wijzigen > omzetten in symbool > Knop.
 5. Dubbelklik op de knop, kies een andere achtergrondkleur bij de optie boven en omhoog (kopie of hoofdframe invoegen).
 6. Ga terug naar de Scenè 1. Selecteer de Playknop, geef ook een instance naam mee "btnPlay". Klik op F9, we maken nu een object actie!
  var _this = this;
  /*
  Wanneer u op de opgegeven symboolinstantie klikt, wordt er een functie uitgevoerd.
  */
  _this.btnPlay.on('click', function(){
  /*
  Hiermee wordt de afspeelkop naar het opgegeven framenummer in de tijdlijn verplaatst en wordt het afspelen voortgezet vanaf dat frame.
  Kan in de hoofdtijdlijn of in filmcliptijdlijnen worden gebruikt.
  */
  _this.mcBal.gotoAndPlay(2);
  });
  
 7. Dupliceer in de bibliotheek de laag btnPlay en verander het icoon. De naam wordt nu btnStop. Geef ook weer een instance naam mee! Selecteer de knop en klik op F9, kies nu voor volgende object actie:
  var _this = this;
  /*
  Wanneer u op de opgegeven symboolinstantie klikt, wordt er een functie uitgevoerd.
  */
  _this.btnStop.on('click', function(){
  /*
  Hiermee wordt de afspeelkop naar het opgegeven framenummer in de tijdlijn verplaatst en wordt de film gestopt.
  Kan in de hoofdtijdlijn of in filmcliptijdlijnen worden gebruikt.
  */
  _this.mcBal.gotoAndStop(1);
  });
  
 8. Dupliceer in de bibliotheek de laag btnStop en verander het icoon. De naam wordt nu btnPauze. Geef ook weer een instance naam mee! Selecteer de knop en klik op F9, kies nu voor volgende object actie:
  var _this = this;
  /*
  Wanneer u op de opgegeven symboolinstantie klikt, wordt er een functie uitgevoerd.
  */
  _this.btnStop.on('click', function(){
  /*
  Hiermee wordt de afspeelkop naar het opgegeven framenummer in de tijdlijn verplaatst en wordt de film gestopt.
  Kan in de hoofdtijdlijn of in filmcliptijdlijnen worden gebruikt.
  */
  _this.mcBal.Stop();
  });