< Inhoudstafel

Pen tool

Zoek een foto en teken deze over. Plaats de foto op een aparte laag. De vorm moet zeker uit boogpunten bestaan.

Voorbeelden