Voor meer uitleg surf je naar devideomakers

Welke software gebruiken?

Videosoftware laat gebruikers toe video non-linear (niet- lineair) te maken. Zo kunt u meerdere filmbestanden samenvoegen, knippen, plakken en monteren. Met professionele software kan videomateriaal ook geschaald worden en kunnen snelheid, positie en kleuren worden aangepast. Ook het toevoegen van audiolagen en ondertitels wordt er een stuk gemakkelijker op.

Video montagesoftware kan ruwweg in vier grote categorieën worden onderverdeeld:

  • Eenvoudige montagesoftware met één videolaag, vaak gratis of toch zeer goedkoop (bv. Windows Movie Maker, iMovie, VirtualDub, avidemux...)
  • Montagesoftware voor thuisgebruikers met één videolaag of meerdere videolagen. Prijzen in de orde van 100 tot 200 euro. Afhankelijk van het pakket worden er min of meer professionele mogelijkheden ingebouwd. Soms gaat het om een eenvoudige versie van een gelijknamig en duurder professioneel pakket (bv. Adobe Premiere Elements, Magix Movie Edit Pro, , ...)
  • Dure professionele software met uitgebreide mogelijkheden (bv. Adobe Premiere, Final Cut...). Prijzen schommelen tussen 250 en meerdere duizenden euro.
  • Open source of vrij te gebruiken professionele software. Je hebt Hitfilm Express, DaVinci Resolve, LightWorks, VSDC Video Editor, Movavi, ...

Je kan het programma Hitfilm Express hier downloaden.

Hoe lang of kort een shot moet duren, is een heel lastige vraag! Het hangt af van het soort video dat je maakt, wat je wilt vertellen, welke muziek je eronder gaat zetten… noem het maar op. Soms kan een shot van 5 minuten prachtig werken. En soms is 2 seconden meer dan lang genoeg.

  • Breek geen bewegingen af.
  • Laat mensen uit beeld lopen voordat je stopt met filmen.
  • Maak omgevingsbeelden en close-ups van zaken die met het verhaal te maken hebben. Op die manier kun je makkelijker monteren.
  • Wissel ‘wide’ shots af met close-ups.
  • De lengte van een shot hangt af van het soort opname. Een richtlijn is echter dat je een close-up de 1/2 van een longshot mag duren.

Noteer op papier welke stappen en effecten ze gebruiken in de film.

Download hier de uitleg van Adobe Première.

Het samenvoegen of achter elkaar zetten van bewegende beelden noem je monteren. Bij film worden losse scènes achter elkaar gezet om een verhaal te vertellen. Ook stilstaande beelden kun je monteren. Dit noem je beeldbewerking of beeldmanipulatie.

Monteren van stilstaande beelden

Het monteren van stilstaande beelden noem je bewerking of beeldmanipulatie. Dat betekent het aanbrengen van veranderingen in een afbeelding. Dit kunnen aanpassingen zijn in kleur, helderheid of het contrast. Maar het kan ook verder gaan dan dat: het wijzigen, verwijderen of toevoegen van stukjes beeld in een afbeelding. Zo kun je een foto een andere betekenis geven. Omdat je op deze manier mensen gemakkelijk kunt misleiden, spreek je van beeldmanipulatie.

Beeldmanipulatie is met behulp van digitale fotografie en programma's als Photoshop steeds makkelijker geworden. Toch is het niet alleen iets van deze tijd. Ook vroeger werden foto's bewerkt, „geretoucheerd‟ heette dat: handmatig werden bijvoorbeeld krassen en vlekken van een foto verwijderd. Soms werden zelfs personen verwijderd van officiële foto's, bijvoorbeeld als ze niet meer aan de macht waren.

Tegenwoordig is bijna al het beeldmateriaal dat je ziet vormgegeven en bewerkt. Foto's worden aangepast om modellen mooier te laten lijken, kleuren sprekender te maken, of personen bij elkaar in beeld te brengen die eigenlijk niet bij elkaar horen. Zelfs journalistieke foto's worden soms bewerkt om het onderwerp nèt even beter uit te laten komen.

Het is goed als je je ervan bewust bent dat al die beelden die je dagelijks om je heen ziet, voor een groot deel zijn gemanipuleerd en ze bijna nooit de "echte‟ werkelijkheid weergeven. Dat ze worden bewerkt om ons te laten geloven in schoonheid en de perfectie van producten en modellen. Of om een gebeurtenis net iets indrukwekkender in beeld te brengen.

Monteren van bewegende beelden

Met montage in de film wordt bedoeld: het ordenen van shots en geluiden, om zo een pakkend en logisch verhaal te creëren. Een shot is een stukje film dat bestaat uit één opname. Het stuk tussen het aan en uitzetten van de opnameknop. Een scène is een combinatie van verschillende shots die samen een verhaal vertellen. Het totaal van al die scènes, maakt een complete film.

Een montage kan snel en afwisselend zijn of juist heel traag. Dat is afhankelijk van het genre van de film. Een actiefilm gaat heel snel en er wordt veel en snel afgewisseld tussen scènes en shots. Een dramafilm gaat vaak veel langzamer en gebruikt vaak langere shots.

Montage is belangrijk voor het overbrengen van een goed verhaal. De filmmaker kan beelden kiezen die op elkaar aansluiten of die juist heel verschillend zijn. Door scènes op een andere manier achter elkaar te zetten, verandert het verhaal. De montage van een film wordt gedaan door de editor. Deze bepaalt samen met de regisseur hoe het verhaal wordt verteld. Montage kun je ook gebruiken om te misleiden en de wereld op z'n kop te zetten. Zo kun je door in filmfragmenten te knippen en plakken, mensen dingen laten zeggen, die ze niet werkelijk zo gezegd hebben. Bij film kun je spelen met de volgorde van beelden, maar ook met de toevoeging van geluid. Geluid kan het effect van beelden en andere geluiden versterken en beïnvloeden. Denk maar aan sound effects of een voice-over. Muziek is heel bepalend voor de sfeer van een scène: het maakt het verhaal bijvoorbeeld extra spannend of juist romantisch.