Tekst vormt vaak een groot onderdeel van de inhoud van een website, maar ook afbeeldingen, video, formulieren en contactinformatie kunnen onderdeel uitmaken van de inhoud van een site. Het geheel noemen we informatie, deze willen we communiceren aan de doelgroep.

Er zijn verschillende soorten websites: Bedrijfswebsites, E-commerce, Educatief, Persoonlijk, Video en Crowdfunding websites.

Bedrijfswebsite

Op verschillende soorten sites is vaak ook verschillende soorten informatie te vinden. Een site uit de categorie bedrijfspresentatie zal informatie bevatten over de producten en diensten van het bedrijf. Ook algemene informatie over het bedrijf, een routebeschrijving en adresgegevens, misschien de geschiedenis van het bedrijf, een overzicht van vragen die door klanten vaak worden gesteld = FAQ (Frequently Asked Questions, ...

Educatieve website

Een webwinkel zal vooral productinformatie (omschrijving en prijs) bevatten met daarnaast informatie over hoe het te bestellen precies in zijn werk gaat. Op welke manieren de klant kan betalen, waar wel en niet kan geleverd worden, contactinformatie over de webwinkel en bijvoorbeeld veel gestelde vragen.

E-commerce website

Een site die andere informatie laat zien is een voorlichtingssite. Een dergelijke site bevat voornamelijk informatie over één onderwerp (soms meerdere). Vaak gaat het om veel informatie waardoor een navigatie erg belangrijk is. Ook niet alle mensen zoeken op dezelfde manier naar informatie waardoor verschillende manieren van navigeren moeten worden aangeboden. Bijvoorbeeld via de menustructuur, via een sitemap en via een zoekmachine.

Het komt erop neer dat we veel informatie willen communiceren naar de bezoeker van de site. We moeten ervoor zorgen dat de informatie van je website vindbaar is binnen een logische en duidelijke structuur. Hiermee bedtreden we het vakgebied van de informatiearchitect.

We willen informatie communiceren naar de websitebezoeker binnen een logische en duidelijke structuur. Het uitgangspunt is altijd het doel en doelgroep van de website.

Wat is een informatiearchitectuur?

Hij is iemand die een groot analytisch denkvermogen heeft. Hij weet hoe mensen op een site zoeken naar informatie en zoekt naar betere oplossingen. Hij maakt het visueel duidelijk aan de opdrachtgever en leden van het webteam.

We gebruiken hiervoor het volgende stappenplan:

 1. Informatie verzamelen.
  We moeten eerst alle informatie hebben voordat we deze goed kunnen structuren.
 2. Informatie organiseren en structureren.
  Informatie die bij elkaar plaatsen (organiseren) en er een bepaalde hiërarchie in aanbrengen (structureren).
 3. Informatie adresseren en labelen.
  We gaan de brokken informatie de juiste plaats geven (adresseren) en ze van een naam voorzien (labelen).

De eerste stap is het verzamelen van informatie. Dit is de informatie die naar de doelgroep moet worden gecommuniceerd. Je kan als uitgangspunt volgende documenten gebruiken:

 • Beschrijving primaire en secundaire doelen van de site
 • Onderverdeling kennis, houding en gedrag
 • Een algemene bezoekersprofiel
 • Takenlijst

Takenlijst

Het eenvoudigste is om de takenlijst als uitgangspunt te nemen. Schrijf zoveel mogelijk dingen op die in de website moeten zitten om de bezoeker van de site te laten volbrengen.

Daarnaast heeft de opdrachtgever in de vragenlijst ook vragen beantwoord met betrekking tot inhoud en interactie van de website. Bekijk de antwoorden en voeg toe aan je informatielijst.

Nu ga je de informatie eerst organiseren. Dit betekent dat je deze in logische blokken gaat opdelen en bij elkaar plaatsen. Je brengt bepaalde hiërarchie aan = je onderscheid belangrijke informatie van minder belangrijke informatie. Dit noemen we ook structureren.

Het is niet zo dat alle informatie die de opdrachtgever aanlevert ook op de website thuis hoort. Probeer kritisch te zijn en belangrijke informatie te filteren. Hierbij ga je uit van het doel en doelgroep.

Er bestaan verschillende manieren om informatie te organiseren: alfabetisch, chronologisch, geografisch, onderwerp, taak, doelgroep, metafoor of gemengd.

 • Alfabetisch vb. woordenboek, telefoonboek, begrippenlijst, ledenlijst, ...

 • Chronologisch de informatie wordt op volgorde van tijd geplaatst. Deze vorm wordt veel bij nieuws sites toegepast op de homepagina. Het laatste nieuws staat bovenaan.

 • Geografisch dit is een organisatie op basis van plaats. Grote internationale bedrijven maken hier vaak gebruik van om door te verwijzen naar de specifieke landensites (meestal het .com-domein).

 • Onderwerp op veel websites wordt deze mehtode van organiseren toegepast.

 • Taak je maakt een onderscheid in de taken van de doelgroep en hier de organisatie van de site op aanpast.

 • Doelgroep als je meerdere doelgroepen gedefinieerd zijn, is het ook mogelijk de informatie per doelgroep te organiseren vb kinderen, tienders, mannen, vrouwen.

 • Metafoor houdt in dat u organiseert met beelden die voor zich spreken bv. huisje om terug te gaan naar de homepagina, vergrootglas om te zoeken, winkelwagentje dat een onlinebestelling representeert, ... De meeste websites zijn tegenwoordig gebaseerd op functioneel ontwerp minder gebaseerd op metaforen.

 • Gemengd de genoemde organisatiemethoden kunnen ook samen in een website voorkomen. Als je meerdere methoden binnen één site toepast, moet je het wel op de juiste manier doen. Meng ze niet samen in één menu, maar geef de bezoeker op de site verschillende ingangen. Bij de NMBS wordt er georganiseerd op doelgroep, onderwerp en op taak.

Als je informatie gaat structureren, breng je diepte aan in de informatie, dit noemen we hiërarchie. Een goed voorbeeld is de flowchart of boomstructuur die jullie moeten maken.

flowchart

Belangrijk hierbij is dat de structuur voor een website niet te breed is, de bezoeker krijgt dan geen goed overzicht en moet op de homepage een keuze maken uit te veel onderwerpen. Als deze te diep is moet de bezoeker veel te veel klikken voordat hij bij de gewenste informatie is.

De beroemde regel van zeven plus of min twee

De regel houdt in dat een navigatiestructuur nog overzichtelijk is als het menu tussen de vijf en negen menu-items bevat. De regel mag wel niet als wet gelden voor het structureren van informatie voor een website. Het is gebaseerd op het korte termijngeheugen van mensen. De bezoeker hoeft geen menu-items te onthouden. Hij scant een menu en maakt een keuze. Bovendien is een navigatiemenu op elke pagina aanwezig.

De regel is bedacht door George A. Miller. Mensen zijn in één opzicht tamelijk gelijk, bewees Miller, want het korte termijn geheugen van veruit de meeste mensen houdt kortstondig zeven elementen vast. Uitschieters halen er negen, mensen met een minder goed geheugen halen er vijf of zes.

Conclusie: Zoek altijd naar een goede balans!

Als u een overzichtelijke informatiestructuur hebt gemaakt, kunt u de informatie op de juiste plaats zetten, dit noemen we adresseren. Ook geeft u de verschillende onderdelen een naam, dit noemen we labelen.

5.1 Adresseren van informatie

De menu moet je maken met de bezoeker als uitgangspunt!

De gemiddelde bezoeker zal in eerste instantie geïnteresseerd zijn in de producten of in de acties en aanbiedingen. De interesse in het bedrijf (bedrijfsprofiel) mag naar beneden.

5.2 Labelen van informatie

Namen van menu-items moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn!

Bij het labelen van informatie is eenvoud het kernwoord. Namen mogen ook niet te lang zijn.

De bovenstaande tips dienen als basis voor de navigatiestructuur van de site.

Aan het schrijven van goede websiteteksten wordt vaak te weinig aandacht bestaad. Internet is een heel ander communicatiemedium dan papier.

Webteksten verdienen speciale aandacht

 • beeldscherm leest 25% langzamer dan papier
 • websitebezoeker leest de tekst niet, hij scant de tekst.
 • websitebezoeker hebben geen geduld
 • internet is een actief medium

Enkele richtlijnen bij het schrijven van goede webteksten zijn:

 • Een bezoeker welkom heten is niet nodig zoals "Welkom bij ..."
  Maar wat dan wel?
  • plaats op de homepagina zinvolle informatie, zoals actueel nieuws of de niewste producten.
  • zet in de titelbalk van de browser de naam van het bedrijf+ in enkele woorden wat het bedrijf doet
 • Vermijd overbodige informatie, plaats alleen op internet wat echt belangrijk is. Teksten zoals "Wij wensen je veel plezier op onze site" zijn overbodig.
 • Zorg voor correcte informatie: de informatie moet correct en up-to-date zijn zowel met betrekking inhoud als de spelling en grammatica.
  Nog een tip:
  Het heeft alleen zin om een datum te voorzien als de informatie regelmatig ververst wordt.
 • minimaliseer en structureer webteksten. Ze moeten beknopt en duidelijk zijn.
  Nog een aantal tips:
  • Gebruik de helft van het aantal woorden dat je in dezelfde soort gedrukte tekst zou gebruiken.
  • Omdat de bezoeker de teksten scant is het belangrijk om teksten in blokken in te delen = alinea's maken.
  • Verdeel de tekst over meerdere pagina's
  • Maak gebruik van lijsten zoals in dit voorbeeld.
  • Benadruk belangrijke woorden in het vet of door ze een andere kleur te geven.
 • Gebruik een juiste schrijfstijl
  Nog een aantal tips:
  • Gebruik korte zinnen. Deel lange zinnen op in meerdere zinnen.
  • Gebruik nooit alleen hoofdletters, dit komt schreeuwerig en onvriendelijk over. Voor een korte titel kan je dit wel gebruiken.
  • Gebruik alleen afkortingen als je zeker weet dat de doelgroep ze kent
 • Maak webteksten printbaar, het is een voordeel om alleen de tekst te printen waar het om gaat en de menustructuur en niet relevante afbeeldingen weg te laten.

Opmaaktips voor tekst:

 • maak gebruik van voldoende contrast, bij te weinig kunnen sommige mensen de tekst niet goed lezen.
 • plaats tekst op een rustige achtergrond, een drukke achtergrond leidt af.
 • maak teksten op een webpagina niet te breed
 • gebruik het liefst een schreefloos lettertype voor weinig tekst. Dit kan wel voor blokken tekst.
 • zet de tekst niet te klein. Maak ze schaalbaar door gebruik te maken van relatieve tekstgroottes.
 • laat alle tekst links uitlijnen. Tekst die is gecentreerd of aan 2 zijden is uitgelijnd is moeilijk leesbaar.