Functies en events (gebeurtenissen)

JavaScript wordt in een HTML pagina uitgevoerd bij het laden van de pagina. Soms willen we JavaScript pas uitvoeren bij een gebeurtenis (bijvoorbeeld bij het klikken op een knop). In zo'n geval plaatsen we de code in een functie.

Events (gebeurtenissen) worden meestal in combinatie met functies gebruikt (een groep opdrachten starten bij een bepaalde gebeurtenis).

<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Reactie op gebeurtenis</title>
<script >
function datumWeergeven(){
datum = new Date();
document.getElementById("datum").innerHTML = datum.toLocaleDateString();
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Datum weergeven</h1>
<input type="button" onClick="datumWeergeven();" value="Datum weergeven" />
<p id="datum"> </p>
</body>
</html>

Hoofdlettergevoelig

De naam van de functie datumWeergeven bevat een hoofdletter. In tegenstelling tot HTML is JavaScript hoofdlettergevoelig – m.a.w. let op het gebruik van hoofdletters bij JavaScript opdrachten, variabelen, objecten en functies.

Code

JavaScript code (of kortweg JavaScript) is een opeenvolging van JavaScript opdrachten.

De volgende JavaScript code schrijft een Kop en twee paragrafen naar de webpagina:

<script>
document.write("<h1>Dit is een Kop 1</h1>");
document.write("<p>Dit is een paragraaf.</p>");
document.write("<p>En nog een paragraaf.</p>");
</script> 

Elke opdracht wordt door de browser in de volgorde van voorkomen uitgevoerd.

.