function functienaam(variabele_1, variabele_2, ..., variabele_X) {
JavaScript code
}

De argumenten (parameters) variabele_1, variabele_2, enz. zijn variabelen of waarden die je aan de functie doorgeeft. De { en de } bepalen het begin en het einde van de functie code.

Opmerkingen:

  • Een functies zonder argumenten heeft achter de functienaam ook de ronde haken () nodig.
  • Let op voor de hoofdlettergevoeligheid van JavaScript! Het woord function moet in kleine letters worden geschreven. De naam van de functie mag hoofdletters bevatten, maar moet bij het aanroepen op dezelfde manier inclusief hoofdlettergebruik geschreven worden.

De return opdracht wordt gebruikt om waarden binnen een functie door te geven aan de opdracht die de functie gebruikt.

Het voorbeeld berekent het product van twee getallen en geeft het resultaat terug:

<script>
function product(a, b){
return a * b;
}
</script>

<p> 4 x 3 = <span id="product"> </span>  </p> 
<script> 
document.getElementById("product").innerHTML = product(4, 3);
</script>

Het grootste getal

Maak een HTML pagina met twee tekstvelden in één alinea naast elkaar.

Plaats daaronder een alinea met een Knop met de tekst Berekenk.

Plaats daaronder een alinea met een tekstveld met de tag Grootste getal:

Klok lezen

Een functie kan je ook aanroepen na een bepaalde tijd. We maken een klok.

Schrijf de functie startKlok() die:

  • De datum van vandaag in een variabele plaats.
  • Het uur uit de variabele met de datum haalt en in een variabele plaatst (.getHours()).
  • De minuten uit de variabele met de datum haalt en in een variabele plaatst (.getMinutes()).
  • De seconden uit de variabele met de datum haalt en in een variabele plaatst (.getSeconds()).
  • Stel met behulp van deze variabelen de tijd met de notatie uu:mm:ss samen en plaats deze in de aanpasbare alinea.

Laat deze functie nogmaals na een halve seconde uitvoeren met de opdracht:

tijd = setTimeout('startKlok()',500);

setTimeout is de opdracht die in het voorbeeld de functie startKlok() na 500 milliseconden (halve seconde) laat uitvoeren. Daar deze opdracht deel uitmaakt van deze functie wordt de functie tot het afsluiten van de webpagina om de halve seconde uitgevoerd.

Nu rest ons alleen nog de functie te starten na het laden van de webpagina. Dit kan door de body tag met een onload event uit te breiden:

<body onload="startKlok()">

Minuten en seconden met twee cijfers weergeven

Bij het weergeven van de minuten en seconden worden getallen kleiner dan 10 met één cijfer weergegeven. Het weergeven van steeds twee cijfers is mooier.

Schrijf een functie waaraan je een getal doorgeeft en die getallen kleiner dan 10 laat voorafgaan door een 0 (m.a.w. 2 wordt 02 en 12 blijft 12) en de twee cijfers teruggeeft.

Aangezien het weergeven van een klok ook op andere pagina's van pas kan komen, plaats je alle functies in een afzonderlijk JavaScript bestand.