Vluchtpunt en vluchtlijnen op de horizon

In het voorbeeld zie je dat alle diagonale lijnen naar het centrale vluchtpunt lopen. Wat je nog meer kunt bemerken is, dat in een éénpuntsperspectief alle horizontale en verticale lijnen niet veranderen.
  1. Objecten onder de horizon : De objecten die onder de horizon liggen worden van bovenaan bekeken, en het bovenvlak is zichtbaar.
  2. Objecten boven de horizon: De objecten die boven de horizon liggen worden van onderaan bekeken en het grondvlak is dan ook zichtbaar.
  3. Objecten boven en onder de horizon: Objecten die zowel boven en onder de horizon liggen zoals het grote object links, laten het grondvlak en het bovenvlak niet zien.

Interieur

Als je een interieur tekent dan zijn de horizon en de vluchtlijnen meestal verborgen achter muren. Het is belangrijk te onthouden dat je ooghoogte de horizon is. In een interieur is de horizon een plat en denkbeeldig vlak dat door alles heen snijdt. Je zou een teken op de muur kunnen plaatsen (ooghoogte) en dit doortrekken over alle muren.

Eigen voornaam

Teken opnieuw een horizontale lijn en plaats een vluchtpunt. Teken je voornaam ofwel boven de horizon ofwel onder de horizon zoals in het voorbeeld.

2. Cirkel