Exterieur

Wanneer we in een tekening te maken krijgen met grote hoogtes of laagtes dan kunnen we gebruik maken van een derde vluchtpunt op het gevoel van diepte of hoogte nog te versterken.

Kikvorsperspectief (worm's eye view)

Als we naar omhoog moeten kijken spreken we van een kikvorsperspectief. De horizon ligt dan tamelijk laag op ons tekenblad. De bovenvlakken van de objecten zijn dan meestal onzichtbaar.

Vogelperspectief (bird's eye view)

Als we naar omlaag moeten kijken dan spreken we van een vogelperspectief. De horizon ligt dan tamelijk hoog in ons tekenblad. De bovenvlakken van onze objecten zijn dan soms zichtbaar .

Een derde vluchtpunt.

Een derde vluchtpunt ligt niet zoals onze twee reeds gekende vluchtpunten op de horizon, maar onder of boven de horizon. Dit vluchtpunt is altijd VOOR de kijker te vinden en ligt altijd op 90° ten opzichte van de horizon.