Het belangrijkste onderdeel van het Internet Project Plan is het beschrijven van doel en doelgroep. Probeer in het formuleren van de doelen zo compleet mogelijk te zijn en maak onderscheid in primaire en secundaire doelen.

Enkele mogelijke doelen zijn:

 • Uitbreiden van het klantenbestand
 • Het bedrijf een bepaald imago geven of het bedrijfsimago verbeteren
 • Klanten beter informeren
 • Klantgegevens verzamelen
 • Verhogen van de omzet

Primaire doelen = belangrijkste doelen, die moeten worden gehaald!

 • Breder doelpubliek proberen te bereiken.
 • Gebruik van sociale media voor idee en concept over te brengen via reclame.
 • De omzet verhogen.
 • Een positieve relatie opbouwen met de klanten bv. 10 beurtenkaart waarbij de klant nadien 10 % korting krijgt.
 • Gericht voor volwassenen maar ook voor kinderen en jong volwassenen.
 • Mensen uit elke sociale klasses.

Secundaire doelen = minder belangrijk, het zou mooi zijn als dit wordt gehaald, maar het is niet noodzakelijk voor het slagen van de site.

 • Winkelmandje toevoegen aan mijn website.

Taak GIP:

Maak een onderverdeling in primaire doelen (belangrijk) en secundaire doelen (minder belangrijk) voor je GIP. De belangrijkste doelen komen bovenaan te staan. De minder belangrijke doelen onderaan.

Voorbeeld product Cholala's

Primaire doelen

 • Verhogen omzet door het toevoegen van een nieuwe doelgroep (22 - 35 jarigen) via het internet.
 • Marktaandeel van 25% bereiken in de chocoladebranche binnen 2 jaar.
 • Kinderlijk imago veranderen in een imago dat de doelgroep aanspreekt.
 • Via internet klantgegevens verzamelen over de nieuwe doelgroep.
 • Betere klantenbinding bewerkstelligen.

Secundaire doelen

 • Grotere bekendheid bij een grote doelgroep, niet alleen de 22-tot 35-jarigen.
 • Verkoop aan personen die niet tot de specifieke doelgroep behoren

Een doelgroep is de groep van mensen voor wie de site is bedoeld, de toekomstige gebruikers van de website. Het is belangrijk de doelgroep door en door te kennen zodat de site hier goed op kan worden afgestemd. Een website hoeft niet maar één doelgroep te hebben. Vaak kunnen meerdere doelgroepen worden geformuleerd. Om de bezoeker van de site goed te kunnen beschrijven moet je de juiste vragen stellen. Het resultaat van de antwoorden op de vragen is een algemeen bezoekersprofiel.

Taak GIP:

Stel het resultaat samen in een algemeen bezoekersprofiel. Dit is een opsomming van de kenmerken van de doelgroep.

Een hulpmiddel bij de verdere ontwikkeling van een website is het vertalen van de geformuleerde doelen in termen van kennis, houding en gedrag.

Kennis -> informatie
Houding -> context
Gedrag -> interactie

Nadruk op kennis: Als de nadruk van een website ligt op kennis, willen we ons vooral concentreren op het overbrengen van informatie. Een voorbeeld in dit kader zijn websites van gemeenten. De inwoners willen zich kunnen informeren over bepaalde zaken, zoals de openingstijden van het gemeentehuis, welke vormen van onderwijs zich bevinden in de gemeente en wat de actuele zaken zijn.
stad.gent/nl

Nadruk op houding: Als vooral de houding van de bezoeker van de website moet worden beïnvloed, kan de site in een bepaalde context worden geplaatst. Dit gebeurt vaak bij grote merken van verbruiksgoederen, zoals bier en andere alcoholische dranken. Het merk moet bij de consument een bepaald gevoel oproepen, het merk moet een bepaald imago krijgen, er moet een bepaalde sfeer rond het product worden opgebouwd. Dit imago moet de consument verleiden tot kopen omdat hij zich wil associëren met het merk (imago). Informatie over het product zelf is voor de consument niet nodig. Het is niet interessant te weten wat de ingrediënten van het bier zijn en hoe hoog het alcoholpercentage is.
www.coca-cola.be

Nadruk op gedrag: Als de nadruk van een website ligt op het stimuleren van een bepaald gedrag van de bezoeker, zullen er enkele interactieve functies in moeten zitten. Dit kan variëren van het achterlaten van een e-mailadres tot het doen van on-lineaankopen. Om dit te verduidelijken volgen enkele voorbeelden van sites: www.wannahaves.nl, Free Record Shop, www.lastminute.nl,...
www.bol.com/be/nl

Taak GIP:

Maak een taartdiagram op omtrent de geformuleerde doelen in termen van kennis, houding en gedrag. In praktisch elke website komen de genoemde termen aan bod. Analyseer de geformuleerde doelen nauwkeurig en maak op basis hiervan een verdeling (in percentages) van de termen kennis, houding en gedrag.