Enkele mogelijke doelen zijn:

  • Uitbreiden van het klantenbestand
  • Het bedrijf een bepaald imago geven of het bedrijfsimago verbeteren
  • Klanten beter informeren
  • Klantgegevens verzamelen

Primaire doelen = belangrijkste doelen, die moeten worden gehaald!

Secundaire doelen = minder belangrijk, het zou mooi zijn als dit wordt gehaald, maar het is niet noodzakelijk voor het slagen van de site.

Stel het resultaat samen in een algemeen bezoekersprofiel. Dit is een opsomming van de kenmerken van de doelgroep.

Maak een taartdiagram op omtrent de geformuleerde doelen in termen van kennis, houding en gedrag. In praktisch elke website komen de genoemde termen aan bod. Analyseer de geformuleerde doelen nauwkeurig en maak op basis hiervan een verdeling (in percentages) van de termen kennis, houding en gedrag.

In een planning staat wanneer welke onderdelen gereed moeten zijn. Dit is belangrijk voor voor de klant en eventueel voor de leden van het webteam. De klant wil graag weten wanneer hij iets kan verwachten en ook moet hij weten wanneer hij iets moet aanleveren.

Een planning is in het begin meestal niet helemaal tot in detail bekend. Eerst wordt een globale planning opgezet en later worden de onderdelen gedetailleerd uitgewerkt in een detailplanning.

Naast een overzicht van hoe het project in de tijd verloopt, bevat een goede planning ook deadlines voor informatie die moet worden aangeleverd. Het is aan de projectmanager, in ons geval de leerkracht, om te zien of een planning kan worden gehaald.

Download hier de planning voor het schooljaar 2021-2022.