Maak een nieuwe pagina delete.php, plaats de query in de php-code

$id=$_GET['id'];
$sql = "DELETE FROM tabelnaam WHERE id=$id";			

Extra: Zorg dat je via 2 knoppen je DELETE-opdracht ofwel bevestigd ofwel reset.