< Inhoudstafel
Een algoritme is een reekst van instructies of opdrachten die in een bepaalde volgorde moeten uitgevoerd worden om een probleem op te lossen.

Een algoritme is dus een stappenplan, om een probleem zo efficiënt op te lossen.

Bijvoorbeeld: een recept uit een kookboek maken; de kortste weg naar school nemen; een kastje in elkaar zetten via een handleiding; Kan je zelf ook een voorbeeld bedenken voor een stappenplan?

Voorstelling van een sequentie of opeenvolging Als tussenstap naar het programmeren, schrijf je best je code neer.

We gaan gebruik maken van het Nassi-Shneiderman-diagram.

Je leest van boven naar beneden de verschillende opdrachten.

Later vertaal je het algoritme naar een programma in een bepaalde programmeertaal. We zullen de juiste codewoorden(=syntax) moeten kiezen.

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van programmeertalen: Javascript, C++, Phyton, ... Wij maken gebruik van een eenvoudig online programma Construct.

Oppervlakte rechthoek berekenen Maak een analyse en gebruik dan het Nassi-Shneidermand-diagram.

Invoer: Vraag de Breedte en Hoogte apart in een invoerveld. Deze worden dan bewaard in een variabele breedte en een variabele hoogte. Verwerking: Breedte x hoogte bewaren in een variabele. Uitvoer: Geef het antwoord weer in een tekstveld “Het resultaat is” + antwoord. Opdracht: Eigen analyse maken Bedenk nu zelf een taak waar je opdrachten maakt met soms een ja of neen antwoord. (Kladversie in cursus + eindversie startbestand.ai). Zoek een voorbeeld uit je dagelijks leven bv. naar voetbal training gaan, bus nemen en uren controleren, ...

Om een sequentie of opeenvolging te maken, start je steeds met een gebeurtenis. De blokken onder die gebeurtenis worden één na één uitgevoerd?

Zorg ervoor dat je sprite het volgende doet:

Gebeurtenis: Druk je op het pijltje omhoog: Actie: Verplaats 10 px op hoek 270° Gebeurtenis: Druk je op het pijltje omlaag: Actie: Verplaats 10 px op hoek 0° Gebeurtenis: Druk je op het pijltje rechts: Actie: Verplaats 10 px op hoek 90 ° Gebeurtenis: Druk je op het pijltje links: Actie: Verplaats 10 px op hoek 180° Je kan een sprite ook laten stappen door het gedrag 8-richtingen mee te geven.

Bekijk de game in een aparte browser.

Ontwerp Eigenschappen - Gedragingen Gebeurtenis