Om een sequentie of opeenvolging te maken, start je steeds met een gebeurtenis. De blokken onder die gebeurtenis worden één na één uitgevoerd?

Zorg ervoor dat je sprite het volgende doet:
  • Gebeurtenis: Druk je op het pijltje omhoog: Actie: Verplaats 10 px op hoek 270°
  • Gebeurtenis: Druk je op het pijltje omlaag: Actie: Verplaats 10 px op hoek 0°
  • Gebeurtenis: Druk je op het pijltje rechts: Actie: Verplaats 10 px op hoek 90 °
  • Gebeurtenis: Druk je op het pijltje links: Actie: Verplaats 10 px op hoek 180°
Je kan een sprite ook laten stappen door het gedrag 8-richtingen mee te geven.