PHP kan op diverse manieren met een databank spreken:

1. Create: inhouden in de databank wegschrijven (bewaren)

2. Read: inhouden uit de databank lezen en weergeven (omzetten in HTML of wat anders)

3. Update: aanpassen van data in de databank (bijvoorbeeld als er een foutje in staat)

4. Delete: verwijderen van gegevens uit de databank.

PHP werkt op de server. Dat wil zeggen dat de code die je schrijft in PHP niet meer zichtbaar is in de browser van de websitebezoeker.

Maak een nieuwe pagina webshop.php, hier zie je als bezoeker wat je hebt besteld.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> webshop</title>

<?php 
include "connectOnline.php";
$sql = "SELECT * FROM webshop_voornaam" ;
$result = mysqli_query($conn, $sql) or die(mysqli_error($conn));
?>

</head>

<body>
<h3>Inhoud webshop</h3>
<table>

<?php
while($row = $result->fetch_assoc()) {?>
<tr>
<td ><?php echo $row["id"];?></td>
<td><?php echo $row["titel"];?></td>
<td><a href="delete.php?id=<?php echo $row['id']? title="">">delete</a></td>
</tr>
<?php
}
?>

</table>

<h3>Voeg een artikel toe </h3>
<a href="insert.php" title="">Insert</a>

</body>
</html>