Doel

Toon de invloed van helderheid op de achtergrond van het hoofdonderwerp.

Uitvoering

  • Plaats een voorwerp met gemiddelde helderheid (oranje, groen) ter grootte van een blikje fris voor een zwarte achtergrond en liefst ook op een zwarte ondergrond in een ruimte met een constante verlichting
  • Zet de camera bij voorkeur op statief en kader zodanig dat het voorwerp alleen omgeven is door de zwarte achtergrond.
  • Kies als lichtmeetmethode Matrix- of Meervlaksmeting.
  • Zet de camera in de Av-stand met f/5,6 en verhoog desgewenst de ISO, zodat de sluitertijd korter is dan 1/40.
  • Maak de opname met de zwarte achtergrond. Let op de sluitertijd.
  • Gebruik vervolgens een witte achter- en ondergrond.
  • Maak weer een opname en merk op dat de sluitertijd korter zal zijn.

Conclusie

Wat is jouw bevinding na deze test?