< Inhoudstafel

Stap 1: Maak eerste je tabel aan in de database en gebruik je voornaam in de naam.
Kies zelf je kolomnamen, vergeet de eerste kolom niet op id (primair en auto increment) te plaatsen

Stap 2: Maak een bestelformulier

Het formulier krijgt de volgende attributen:

De namen van de formulier elementen krijgen dezelfde naam als de kolomnaam

Stap 3: Plaats het in je tabel met het SQL-commando INSERT INTO

Stap 4: Na het klikken op de knop bestel geef je een overzicht weer van de bestelling + bedankt-boodschap

Stap 5: Met onderstaande code verstuur je de bestelling ook naar je e-mail. Zo weet je wanneer een bestelling geplaatst wordt!

THEORIE
$to = “xyz@somedomain.com”;
$subject = “This is subject”;

$message = “This is HTML message.“;
$message .= “This is headline.”;

$header = “From:abc@somedomain.com \r\n”;
$header .= “Cc:afgh@somedomain.com \r\n”;
$header .= “MIME-Version: 1.0\r\n”;
$header .= “Content-type: text/html\r\n”;

$retval = mail ($to,$subject,$message,$header);

if( $retval == true ) {
echo “Message sent successfully…”;
} else {
echo “Message could not be sent…”;
}
?>

Pas dit toe in je eigen bestelformulier:

// wijzig onderstaande lijn naar je eigen e-mailadres
$email_to = “info@inkie.be”;
$email_subject = “Your email subject line”;

function clean_string($string) {
$bad = array(“content-type”,”bcc:”,”to:”,”cc:”,”href”);
return str_replace($bad,””,$string);
}

$email_message = “Voornaam jarige: “.clean_string($voornaamJarige).”\n”;
$email_message .= “Datum feestje: “.clean_string($datumFeestje).”\n\n”;

$email_message .= “Voornaam uitgenodigde: “.clean_string($voornaamUitgenodigde).”\n”;
$email_message .= “Maat T-shirt: “.clean_string($maatTshirt).”\n”;
$email_message .= “Kleur T-shirt: “.clean_string($kleurTshirt).”\n\n”;

$email_message .= “E-mail ouder : “.clean_string($email).”\n”;

$email_message .= “Extra vraag: “.clean_string($extraVraag).”\n”;

// create email headers
$headers = ‘From: ‘.$email.”\r\n”.
‘Reply-To: ‘.$email.”\r\n” .
‘X-Mailer: PHP/’ . phpversion();
@mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);

}